nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Fotocredit: Drew Graham Fotocredit: Drew Graham
Participatie

Brug voor Talent

Verbinding culturele instellingen en kunstvakopleidingen voor talentontwikkeling

Biedt jouw culturele instelling een ontwikkelprogramma voor talent, maar merk je dat de talenten toch nog drempels ervaren om in of door te stromen naar het kunstvakonderwijs?

Niet elk talent ontwikkelt zich via een vaste route en zowel jouw instelling als het kunstvakonderwijs spelen een belangrijke rol in die ontwikkelmogelijkheden. De aansluiting tussen de aanbieders van talentontwikkeltrajecten aan de ene kant en het kunstvakonderwijs aan de andere kant, is vaak nog beperkt. Met de subsidieregeling Brug voor Talent kun je als culturele instelling samen met het kunstvakonderwijs investeren in die verbinding.

Mei 2020 is besloten om de sluitingsdatum van deze regeling te verplaatsen naar 18 december 2020 zodat aanvragers in deze bijzondere periode genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

Wie kan aanvragen?

Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder winstoogmerk, met talentontwikkeling als kernactiviteit. je maakt het projectplan in nauwe samenwerking met een of meerdere kunstvakopleidingen. De gelijkwaardigheid van de samenwerking en de behoefte van de talenten zijn hierbij belangrijk.

Waar kijkt het Fonds naar?

Je vraagt aan voor een nieuw talentontwikkelingsprogramma waarmee talenten geholpen worden op hun route richting het kunstvakonderwijs. Het gaat hierbij om een duurzame samenwerking tussen een culturele instelling en het Kunstvakonderwijs. Het programma neemt drempels weg die momenteel door talenten ervaren worden en speelt in op een duidelijk gemis of behoefte die de talenten voelen. Het gaat hierbij om activiteiten die talenten in hun vrije tijd en niet in schoolverband ondernemen. Het is daarbij belangrijk dat het merendeel van de deelnemers nog geen kunstvakstudent is.

 

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is
 • Je project duurt minimaal 1 en maximaal 2 jaar
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen, zoals aanschaf van apparatuur of instrumenten

Om te zorgen dat we alle positief beoordeelde aanvragen kunnen honoreren, is er € 57.630  toegevoegd aan het budget van deze regeling.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl