info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Performing arts vooropleiding op de BES eilanden MabeGoals

Dance Sensation Dansschool (DSD) Bonaire wil in samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts (Lucia Marthas) een buitenschools vooropleidingstraject opzetten waar leerlingen danslessen gaan volgen na school en naast het regulier vmbo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op een eventuele doorstroom naar het mbo-kunstonderwijs. Leerlingen die het reguliere havo- of vwo-onderwijs volgen kunnen het traject ook volgen en daarna doorstromen naar het hbo-kunstonderwijs.

De focus ligt op getalenteerde jongeren van 12 tot en met 21 jaar. Op Bonaire is het niet vanzelfsprekend dat jongeren met dans in aanraking komen, zeker niet buiten school om. De jongeren worden benaderd op scholen, via Stichting Jong Bonaire, Stichting Jeugd en Gezin en via de buurthuizen in de wijken. Tevens worden de jongeren geïnformeerd die al op de dansschool zitten in de recreatieafdeling of oriëntatie-afdeling. Het doel is voor deze jongeren een veilige leeromgeving te bieden, waarin ze worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Experimenteren en ‘fouten maken’ zijn daar onderdeel van: jongeren komen naar de vooropleiding om te leren en met plezier te dansen; er wordt niet verwacht dat ze al op topniveau presteren wanneer ze zich aanmelden. Het gaat erom dat zij de potentie hebben om een goede, professionele danser te worden. Teamwork, discipline, werkhouding en een ‘open mind’ zijn belangrijk, maar ze willen de jongeren – als danser én als mens – vooral ook zelfvertrouwen geven en hun creativiteit stimuleren.

Dit project heeft de ambitie om een vast onderdeel van DSD te worden en streeft ernaar om in drie jaar tijd te groeien van 40 naar 150 talenten in de vooropleiding.