info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Coolhaven Collab Peergroep

Stichting World Music and Dance Centre (WMDC), ook bekend als Grounds, is een podium in Rotterdam dat muziek programmeert van (inter)nationale artiesten in uiteenlopende genres. Ook zet Grounds zich in voor talentontwikkeling in Rotterdam door getalenteerde jonge muzikanten een podium te bieden. Samen met diverse onderwijsinstellingen, culturele en grassroots organisaties is Grounds lid van het collectief Coolhaven Collab. Dit samenwerkingsverband maakt zich sterk voor het verkleinen van de afstand tussen de nieuwe generatie (mbo-)talenten en de bestaande cultuur- en onderwijsinstellingen in Rotterdam. Middels een tweejarig programma (proeftuin stedelijke regio’s ondersteund door OCW) biedt Coolhaven Collab sinds september 2019 ruimte en perspectief aan (mbo-)talenten op het gebied van podiumkunsten. Enerzijds onderzoekt het collectief hoe ze jongeren beter kunnen voorbereiden en klaarmaken voor een eventuele kunstvakopleiding, anderzijds stelt ze de vraag hoe het onderwijs deze talenten het best kan bedienen.

Het project Coolhaven Collab Peergroep is geïnitieerd vanuit het collectief en wordt uitgevoerd onder leiding van Grounds i.s.m. verschillende andere leden en enkele externe partijen en professionals. Het project start in januari 2021 en duurt 12-13 maanden. Peergroep richt zich specifiek op de doelgroep mbo-talenten binnen de podiumkunsten en/ofwel ‘ruw talent’ dat zich onder de radar van het reguliere onderwijs beweegt. Ondanks dat in Rotterdam veel mbo-scholen zijn gevestigd en de stad dus veel (aankomende) mbo-studenten telt, was er voorheen weinig aandacht voor deze doelgroep. Peergroep bestaat uit de volgende onderdelen die parallel aan elkaar worden gerealiseerd:

1/ Peergroep begeleidingstraject: een op maat gesneden talentenprogramma voor twaalf nauwkeurig geselecteerde jongeren die een ambitie hebben op het gebied van muziek, theater en/of dans, maar waarvoor een (vervolg)opleiding op dit gebied voor hun gevoel ver weg lijkt. Zij krijgen de mogelijkheid om o.l.v. coaches, docenten en professionele makers hun talenten verder te ontwikkelen en hun werk te tonen. Deelnemers van de peergroep vervullen tegelijkertijd een ambassadeursrol, zowel offline als online.

2/ Ontwikkeling Online Academy: het opzetten van een culturele digitale leeromgeving waarmee de kennis en expertise vanuit het Coolhaven Collab collectief zo laagdrempelig, maar naar eigen zeggen kwalitatief hoogwaardig, voor jong (mbo-)talent beschikbaar wordt gemaakt.

3/ Onderzoek en monitoring: de eerste vier maanden van het traject worden intensief gemonitord door een extern onderzoeksteam vanuit de Erasmus Universiteit met als doel om een beter beeld te krijgen van eventuele belemmeringen bij het doorstromen van talent in het reguliere mbo-kunstvakonderwijs. De bevindingen worden o.a. gepresenteerd tijdens een werkconferentie. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe talentroutes verlopen en hoe deze eventueel beter op elkaar kunnen aansluiten.