nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

'Geen brug te ver!' - Talentontwikkeling op Curaçao

Jeugdtheaterschool Drazans en de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) willen de kansen voor jongeren met (theater)talent die de ambitie hebben om vanuit Curaçao richting Europees Nederland te gaan vergroten. Talenten vanuit verschillende disciplines ontmoeten elkaar door het aangaan van artistiek inhoudelijke interdisciplinaire projecten. Hierdoor kunnen zij ervaring opdoen middels actuele spel- en maakprojecten en leren zij over de grens van hun eigen vakgebied heen te kijken.

Door een coachings- en buddysysteem op te zetten tussen groepen (studenten en coaches) op Curaçao en Nederland wordt het proces van interdisciplinair theatermaken beter gedeeld en wordt er kennis uitgewisseld. De ervaring van een dergelijk project geeft jongeren van het eiland via een praktische manier inzicht in de werkwijze van een theaterstudie in Europa en de mogelijkheid een netwerk op te bouwen. Drazans gaat hierin de samenwerking aan met andere lokale partners op het eiland (kunstscholen, kunstenaars, performers etc). Daarnaast ontwikkelen de HKU en Drazans gezamenlijk een digitaal auditiesysteem waardoor talentvolle jongeren op het eiland niet meer beperkt worden door financiële en geografische beperkingen en er meer kansen ontstaan op doorstroom. Er wordt ook gezorgd voor meer en betere informatie-overdracht over theateropleidingen aan jongeren en hun ouders op het eiland.