info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ruim baan voor Talent

Ruim baan voor Talent is een samenwerkingsproject tussen stichting Wedowe en Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost (hierna AKV|St.Joost). Gezamenlijk starten de twee partners een pilot die zich richt op jongeren die nu weinig of geen kans maken om toegelaten te worden en uiteindelijk een kunstvakopleiding af te ronden. Specifiek gaat het om talentvolle jongeren (op het gebied van beeldende kunst en vormgeving) met en zonder startcertificaat, met een cultureel diverse achtergrond, of met minder vermogende of laagopgeleide ouders. AKV|St.Joost en Wedowe werken samen aan het bereiken en begeleiden van deze jongeren op hun weg naar AKV|St.Joost. Daarnaast is het doel om het bewustzijn binnen de organisatie van de kunstacademie te vergroten voor mogelijk onbewust gecreëerde drempels. Hiermee willen de organisaties bijdragen aan een divers en inclusief opleidingsinstituut, dat representatief is voor de beoogde doelgroep en de maatschappij. Uiteindelijk moet de uitkomst van de pilot leiden tot een vernieuwde vooropleiding waarbinnen de talenten met diverse sociaal-culturele achtergronden zich kunnen ontwikkelen.

In totaal kunnen 30 talenten deelnemen aan de pilot, die betrekking heeft op de disciplines beeldende kunst, fotografie, media en design.