De Cultuur Loper (DCL)

Kunstloc en Erfgoed Brabant hebben samen met het onderwijs, culturele instellingen en gemeenten het instrument De Cultuur Loper (DCL) ontwikkeld. Door concreet te verwoorden wat ze hun leerlingen willen leren en hoe ze daaraan gaan werken, verankeren scholen cultuuronderwijs in hun schoolvisie en curriculum. Intermediairs helpen scholen bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan.

In drie fases naar eigen regie

Scholen moeten steeds meer zelf de regie voeren. Ze blijven het huidige traject volgen, maar dan sneller en met steeds minder coaching. Ze kunnen daarbij onder meer een DCL-toolkit gebruiken, het DCL-canvas (waarmee ze bepalende elementen voor CmK in kaart brengen) en het Cultureel Zelfportret. Scholen werken in fases. Eerst staan verbreding en verdieping centraal. Daarna krijgen ze ook meer procesmatige steun. De derde fase draait om kwaliteitsbewaking en -bevordering.

Kunstloc Brabant verzorgt trainingen voor intermediairs, cultuuraanbieders en het onderwijs. Kennisdeling vindt onder meer plaats in op te richten professionele leergemeenschappen, in lokale netwerken van cultuuraanbieders en erfgoedinstellingen en in het Platform Kenniscentra Cultuuronderwijs. Binnen en buiten de provincie, want DCL wordt op steeds meer plekken ingezet.