nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Tot bloei komen met cultuureducatie!

Arnhemse scholen willen zich de komende jaren ontwikkelen tot ‘Centre of the community’ waarin zij voor alle kinderen en jongeren een belangrijke plek vormen in de wijk.
Een plek waar kinderen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen zowel binnen- als buitenschools. Cultuureducatie speelt daarin een belangrijke rol. De afgelopen periode is middels het Arnhemse CmK-programma geïnvesteerd in een goede basis onder schooltijd. Daarnaast is nu de tijd rijp om door te ontwikkelingen naar naschoolse programma’s. Om dit te verwezenlijken moet er op stad- en wijkniveau goed samenwerkt worden. CmK Arnhem stimuleert die samenwerking. Onder schooltijd bouwen we met scholen aan unieke leerlijnen die passen bij de vraag van de school. Na schooltijd zoeken we de gemene delers met andere scholen en wijkpartners en verzorgen we cultuuraanbod voor alle kinderen. Opdat alle kinderen zich breed mogen ontwikkelen, talenten mogen ontdekken en een stevige basis meekrijgen voor gelijke kansen in hun toekomst.

Ook willen wij bruggen slaan tussen het poen het vo. Hoe creëren we een leerlijn voor de leerling die na groep 8 overstapt naar de middelbare school? En: hoe kan cultuureducatie bijdrage aan een soepelere overgang?
Bovenstaande ambities maken we waar binnen 5 CmK programma-onderdelen:

 1. Kwalitatieve en duurzame cultuureducatie
  Het ‘traditionele CmK-programma’ voor nieuwe scholen die werken aan visie en (vakoverstijgende)leerlijnen cultuur.
 2. Verdiepen en borgen|
  Voor vervolg scholen die de aandacht voor cultuur niet willen laten verslappen en door willen groeien.
 3. Kansrijk opgroeien door Cultuureducatie
  Scholen die met culturele partners uit de wijk de verbinding aangaan met de wijk en het naschoolse programma.
 4. Verbinding PO - VO 
  Om de leerlijnen binnen het PO en het VO beter op elkaar aan te laten sluiten
 5. Professionaliseren en kennisdelen
  Opdat de culturele sector; inclusief wij zelf, ons blijven ontwikkelen en een wezenlijke speler zijn om bij te dragen aan onderwijsvernieuwingen.