nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen verder op eigen wijze

Cultuur Oost ontwikkelde samen met de cultuurpunten Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuurkust en Amphion Cultuurbedrijf, de 'Route Cultuureducatie': een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen. Hierin staan de autonomie en ontwikkelvragen van de school centraal, waardoor kunst en cultuur maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie wordt de school professioneel ondersteund door een begeleider van een cultuurpunt uit de regio of een adviseur van Cultuur Oost. Na het intakegesprek onderzoekt de school met het landelijke evaluatie-instrument, Evi 2.0, waar het nu staat. In het daaropvolgende routegesprek bepaalt de school waar het naar toe wil en welke stappen de school daarvoor gaat zetten. De onderwerpen: visie, programma, deskundigheid, samenwerking en de samenhang hiertussen, vormen daarvoor de basis.

Aan de CmK 2021-2024 zullen ongeveer 570 Gelderse scholen - met samen 91.000 leerlingen - deelnemen. Scholen in de steden Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Ede zijn niet meegeteld. Zij hebben een eigen regeling voor cultuureducatie. 

Kijk voor meer informatie de Gelderse Route Cultuureducatie