nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen verder op eigen wijze

Cultuur Oost ontwikkelde samen met de cultuurpunten Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuurkust en Amphion Cultuurbedrijf, op basis van de ervaringen van de afgelopen 8 jaar, de Route Cultuureducatie. Dit is een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen. In deze werkwijze staan de autonomie en ontwikkelvragen van de school centraal, waardoor kunst en cultuur maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie wordt de school professioneel ondersteund door een begeleider van een cultuurpunt uit haar regio of een adviseur van Cultuur Oost. Na het intakegesprek onderzoekt de school met het landelijke evaluatie-instrument Evi 2.0 waar ze nu staat. In het daaropvolgende routegesprek bepaalt de school waar ze naar toe wil en welke stappen ze daarvoor gaat zetten. De onderwerpen visie, programma, deskundigheid, samenwerking en de samenhang hiertussen vormen daarvoor de basis. Aan de CmK 2021-2024 periode zullen zo’n 570 scholen met 91.000 leerlingen in Gelderland deelnemen. Scholen in de steden Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Ede zijn niet meegeteld, zij hebben een eigen regeling voor cultuureducatie. 

Kijk voor meer informatie over de Gelderse Route Cultuureducatie op: https://routecultuureducatie.cultuuroost.nl/