nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuureducatie met Kwaliteit Almere

Een unieke samenwerking tussen kunst en onderwijs

Kunst en onderwijs komen samen in Almere. Want ieder kind heeft recht op goede cultuureducatie. Collage Almere en BonteHond werken samen om duurzame kwaliteitsverbetering en verankering van cultuureducatie in Almere te realiseren.

We zorgen voor creatieve leerlingen, geïnspireerde leerkrachten en gelijke kansen en doen dit samen met scholen en culturele instellingen. Wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, wordt behouden en versterkt.

We ondersteunen scholen in het ontwikkelen van hun meerjarenprogramma cultuuronderwijs en we werken samen aan de doorontwikkeling van de multidisciplinaire leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) die daarvan een onderdeel kan zijn.

Door de intensieve samenwerking tussen BonteHond, Collage en alle deelnemende scholen en culturele instellingen uit de stad, worden kunst en onderwijs echt verbonden.