DUISTER

Het Arnhemse ensemble Septime bestaat uit zeven amateurmusici (klarinet, fagot, hoorn, viool, altviool, cello, contrabas). Samen met het Nijmeegse kamerkoor Consorte, geven zij drie concerten rond het thema 'lijden' in Arnhem, Nijmegen en Elst. Hierbij is er zowel aandacht voor het herdenken van het lijden zoals dat in de Christelijke traditie van de Goede Week jaarlijks gebeurt, als voor een meer moderne vorm van lijden en herdenken. Voor het project worden vier hedendaagse componisten gevraagd om muziek te componeren, die gebaseerd is op de muziek van de renaissancecomponist Carlo Gesualdo. Het concert begint verlicht door vele kaarsen, die langzaam een voor een uitdoven, waardoor het concert eindigt in duidsternis.