nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ook gesteund

Hier vind je een aantal losse projecten en organisaties die wij steunen. Deze vallen niet onder een bepaalde subsidieregeling.

Werken aan Cultureel Vermogen

Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daardoor verandert ook het perspectief op cultuureducatie en -participatie.

In vier proeftuinen gaan acht organisaties gedurende anderhalf jaar met Cultureel Vermogen aan de slag. Er zijn heel veel mensen en partijen bij betrokken: culturele organisaties, kunstenaars, wijkteams, opbouwwerkers, onderwijs, ondernemers en overheden. Het LKCA en Universiteit Maastricht begeleiden het traject.

In de proeftuinen wordt gewerkt aan:

  • nieuwe werkvormen waarin educatie en participatie, kunst en cultuur in elkaars verlengde komen;
  • nieuwe vormen van participeren en activeren, voor alle mensen, welke culturele achtergrond dan ook;
  • nieuwe samenwerkingsmodellen en programma’s tussen onderwijs, welzijn, zorg en cultuur;
  • nieuwe impulsen voor beleid en regionale samenwerking;
  • nieuwe vormen van financieren, co-creëren en verantwoorden.

Matchmakers

Matchmakers in cultuur is een samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de stedelijke dynamiek. De 8 matchmakers in deze steden koppelen initiatieven in hun stad aan de subsidiemogelijkheden van de drie cultuurfondsen.

Chronisch zieke kinderen

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA bezocht onderzoeker Dirk Monsma van begin maart tot eind mei 2019 zes van de zeven academische kinderziekenhuizen. Hij sprak daar met de hoofden van de kinderziekenhuizen en met vertegenwoordigers van de pedagogische zorg en van de educatieve voorzieningen. Zo onderzocht hij de stand van zaken rond cultuureducatie en -participatie voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Hij formuleerde op basis daarvan concrete aanbevelingen. Wat is het aanbod, wat is de vraag, en hoe laten we het eerste beter op het laatste aansluiten?

Cultuur@CruyffCourts | € 200.000,-

Cultuur@CruyffCourts, van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, laat kinderen en jongeren op de Cruyff Courts in de buurt, kennismaken met vloggen, dj-en, rappen, urban dance, street art of andere culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar reguliere lessen het hele jaar lang. Geen geld voor les? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en het lesgeld!

Train de trainer BES-eilanden | € 25.000,-

Fundashon Plataforma Kultural heeft zich ingezet voor het opzetten, ontwikkelen en scholen van een netwerk van trainers op het gebied van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie op basis van bewezen interventies: training van interne cultuurcoördinatoren, gebruik van het instrument De CultuurLoper, training voor co-teaching en training voor cultuurcoaches. Hierdoor kan er een duurzame infrastructuur ontstaan op de BES-eilanden voor het trainen van ICC'ers. 

Op Bonaire.nu staat een terugblik op het vijfdaagse programma.