9 oktober 2019

Cultuurdeelname toegankelijker voor chronisch zieke jongeren?

Gilat theater
Gilat theater

Het is de Week van de Toegankelijkheid, met als motto 'doen wat je zelf wilt'. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren met een chronische ziekte vaker kunnen doen wat ze zelf willen? Kunnen ze bijvoorbeeld zo meedoen aan cultuur dat ze zich ook echt kunnen ontwikkelen?

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA bezocht onderzoeker Dirk Monsma van begin maart tot eind mei 2019 zes van de zeven academische kinderziekenhuizen. Hij sprak daar met de hoofden van de kinderziekenhuizen en met vertegenwoordigers van de pedagogische zorg en van de educatieve voorzieningen. Zo onderzocht hij de stand van zaken rond cultuureducatie en -participatie voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Hij formuleerde op basis daarvan concrete aanbevelingen. Wat is het aanbod, wat is de vraag, en hoe laten we het eerste beter op het laatste aansluiten?

Eerder publiceerden we al de samenvatting van het onderzoek, met aanbevelingen.
Nu is ook zijn uitgebreide verslag te lezen.

Waarom deze veldverkenning?
Veel chronisch zieke kinderen en jongeren komen in het dagelijks leven obstakels tegen en ontwikkelen zich trager dan leeftijdgenoten. Door mee te doen aan kunst en cultuur kunnen ook zij ontdekken wie ze zijn en hun talenten ontwikkelen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie