nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ouderen Vrije tijd

Ouderen en cultuurparticipatie: zeven steden strijden om age friendly titel

Door: Boudewijn Smid / 13 april 2021
Haarlem won in 2019 de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs
Haarlem won in 2019 de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Hoe zet je ouderen en cultuurparticipatie binnen je gemeente op de kaart? De zeven deelnemende steden aan ons programma Age Friendly Cultural Cities vertellen enthousiast hoe zij met partners hieraan werken. Op maandagmiddag 31 mei ontvangt één van hen, uit handen van juryvoorzitter Hedy d'Ancona, de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Dit gebeurt tijdens een live uitzending van de inspirerende slotmanifestatie Age Friendly Cultural Cities.

Arnhem

Kunstparticipatie voor ouderen stond in Arnhem al stevig op de agenda. Toch doet de stad onder de noemer “Het bruist aan de Rijn” mee met het Age Friendly Cultural City-programma. ‘Door AFCC is de participatie veel breder, met veel meer projecten en veel meer samenwerkingspartners,’ aldus projectleider Ineke Tegelaar. Lees meer.

'Mensen hebben niet alleen zorg nodig. Als ze mooie dingen meemaken, ontstaat een gevoel van welbevinden.’

Theatervoorstelling de Vlinder
Theatervoorstelling de Vlinder

Houten

Vanuit een helicopterview heeft Houten de vorm van een vlinder. Die stedenbouwkundige structuur is meteen de titel van de multidisciplinaire theatervoorstelling die in het kader van het Age Friendly Cultural Cities-programma tot stand is gekomen. De verhalen van Houtenaren op leeftijd vormden de grondstof voor de show, die vanwege corona lang moest wachten op haar première. Maar het lukte! Lees meer.

‘De opkomst was goed en er kwam veel respons van de deelnemers. Daarna is het project in Houten gaan rondzingen.’

Edam-Volendam

Edam-Volendam is een gemeente met uiteenlopende mentaliteiten en grote culturele verschillen tussen de kernen. Dat maakt de uitdaging des te groter om voor senioren uit de hele gemeente cultureel aanbod op maat te maken. Met het project Oude Meesters lijkt dat gelukt te zijn. ‘De nieuwe generatie senioren wil niet beziggehouden maar geprikkeld worden.’ Lees meer.

‘Ik denk dat veel groepjes blijven bestaan. Mensen hebben elkaar ontdekt, en ook zichzelf.’

Lelystad

Nog sneller dan in andere Nederlandse steden grijpt in Lelystad de vergrijzing om zich heen, met alle problematiek van dien. Het culturele aanbod in de jonge stad houdt daarmee geen gelijke tred. Reden voor de gemeente om te participeren in het Age Friendly Cultural City-programma. ‘Via kunst en cultuur herontdekken ouderen hun eigen creativiteit. Bovendien is het een medicijn tegen eenzaamheid.’ Lees meer.

'Cultuur is prachtig middel om ze bij de samenleving te betrekken en met elkaar en met jongere generaties in contact te brengen. Vandaar onze deelname aan AFCC.’

Oldenzaal

Cultuur als middel om langer vitaal te blijven was in Oldenzaal al in beeld, toen de stad zich besloot aan te sluiten bij het Age Friendly Cultural Cities-programma. Onder de noemer Twents Zilver koppelden de organisatoren ouderen vaak één-op-één aan kunstenaars. Vandaaruit tonen de ouderen hun nieuwe vaardigheden aan elkaar. AFCC rolt als een sneeuwbal door Oldenzaal. Zelfs in coronatijd. Lees meer.

‘We zijn binnen de gemeente heel erg bezig met ouderen te activeren en motiveren om mee te blijven doen in de samenleving. Cultuur is daarvoor een heel goed middel'.

Roermond

Het Age Friendly Cultural City-programma “Nooit te oud” had enige aanloopproblemen. Voor een aantal vooraf bedachte activiteiten bleek weinig animo onder de Roermondse ouderen. Pas toen de organiserende partijen de behoefte ging peilen op plekken waar ouderen vertoefden, begon het programma te lopen. Lees meer.

‘Wij gaan verder met het AFCC programma, ook na 2021, omdat we het belangrijk vinden, en we merken dat 2 jaar te kort is om echt te verduurzamen'.

Dronten

De ooit zo jonge poldergemeente Dronten is volwassen geworden. Net als andere Nederlandse gemeenten krijgt Dronten in toenemender mate te maken met vergrijzing. Het culturele aanbod had daarmee geen gelijke tred gehouden. Reden genoeg voor de gemeente om mee te doen met het Age Friendly Cultural Cities-programma. ‘Het is een hele mooie opstap om kunst bij ouderen te introduceren.’ Lees meer.

‘De grenzen tussen jong en oud, beperking en geen beperking vielen volledig weg.’

Online Slotmanifestatie Age Friendly Cultural Cities

Op maandagmiddag 31 mei reiken we tijdens de bijzondere online slotmanifestatie de BNG Bank Lang Levekunstprijs uit. We laten de opbrengsten van het Age Friendly Cultural Cities programma zien en praten over het belang van kunst en cultuur in zorg en welzijn. Ook andere financieringsmogelijkheden voor ouderen en cultuurparticipatie komen aan bod. De presentatie is in handen van Martine van Os.

Kijk hier mee naar de livestream Slotmanifestatie Age Fiendly Cultural Cities
Boudewijn Smid
Boudewijn Smid