nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Op 31 mei 2021 reikte juryvoorzitter Hedy d’Ancona de vierde en tevens laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit aan Houten. Hiermee ronden we het programma Age Friendly Cultural Cities na vijf jaar af.

Zeven steden: Arnhem, Dronten, Edam-Volendam, Houten, Lelystad, Oldenzaal en Roermond, namen in deze laatste editie deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities. Een jury, onder leiding van voorzitter Hedy d’Ancona, vond dat Houten, met partners Aan de Slinger en van Houten&co, zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.

"Geweldig! Wat een eer deze prijs."
Jessica Dijkman | Beleidsmedewerker Samenwerking Gemeente Houten

Houten blij verrast met winnen BNG Bank Lang Leve Kunstprijs  / C: Daniëlle van Coevorden
Houten blij verrast met winnen BNG Bank Lang Leve Kunstprijs / C: Daniëlle van Coevorden

"De Vlinder heeft echt ook houvast kunnen bieden aan de ouderen in deze coronatijd. We gaan door!"

Bea Nederhoff | Projectleider en Cultuurmakelaar Aan de Slinger Houten

Uit het juryrapport:
Het aanbod is vernieuwend: er zijn verschillende kunstdisciplines betrokken bij de voorstelling De Vlinder. Er is sprake van een goede balans tussen artistiek niveau en sociale cohesie. Het bestuurlijk draagvlak is aanwezig in de cultuur- en zorg/welzijnsportefeuille. Er ligt een prima ambitie om de ervaringen van dit programma in te vlechten in het Uitvoeringsplan ‘21-‘22.

Juryleden van de laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs:

  • Hedy d' Ancona: voorzitter, voormailig minister WVC, ambassadeur Lang Leve Kunst
  • Wim Hillenaar: bestuurslid BNG Cultuurfonds, burgemeester Cuijk
  • Boaz Boele: theatermaker, docent, trainer en coach
  • Wendela Gronthoud: oud directeur/bestuurder op het terrein van ouderenparticipatie en diversiteit
  • Frans Meerhoff: oude beleidsadviseur Gemeente Emmen
  • Wies Rosenboom: directeur Cultuuradvies & Coaching, voormalig hoofd Cultuurparticipatie LKCA

Presentatrice Martine van Os praatte met onze directeur-bestuurder Hedwig Verhoeven en Hedy d’Ancona, juryvoorzitter en ambassadeur Lang Leve Kunst, over de opbrengsten van 5 jaar Age Friendly Cultural Cities en het vervolg. Daarna werd de prijs uitgereikt.

Bekijk hieronder de slotmanifestatie terug:

Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ingrid van Engelshoven kon helaas niet bij de Slotmanifestatie zijn maar bezorgde een boodschap:

‘Vandaag kijken we terug op vijf jaar ‘Age Friendly Cultural Cities’. Fantastisch om te zien wat er in de betrokken gemeenten is neergezet om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.

De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat is in deze tijd extra hard nodig. Culturele activiteiten kunnen bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid of depressiviteit zijn geraakt.

We stimuleren de samenwerking tussen het culturele en sociale domein de komende jaren, samen met gemeenten en provincies, via het programma Samen Cultuurmaken. Zo kan de toegang tot cultuur en de sociale kracht van cultuur voor ouderen en andere groepen duurzaam versterkt worden.’

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

De BNG Bank Lang Leve Kunstprijs prijs is gekoppeld aan ons 2 -jarige programma Age Friendly Cultural Cities en door het BNG Cultuufonds beschikbaar gesteld. Het BNG Cultuurfonds hecht, net als wij, belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld en ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro.

De prijs is vier keer uitgereikt. Winnaars zijn: Amsterdam (2016), Emmen (2018), Haarlem (2019) en Houten (2021).

Opbrengsten

Aan het Age Friendly Cultural Cities programma deden 23 steden mee, waaronder 2 regio’s, die cultuuraanbod voor ouderen gestimuleerd en ontwikkeld hebben. Het blijkt dat alle deelnemers het belang van cultuuraanbod voor ouderen onderschrijven en doorgaan, ook na het subsidieprogramma. Om deze duurzame verankering is het het Fonds te doen.

Nieuwe subsidieregeling

Het Fonds voerde tussen 2016-2021 het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ uit. Hiermee moedigen we gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te ontwikkelen en verduurzamen.

Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten ondersteunen waarin het culturele en sociale domein samenwerken, ook voor ouderen.

Programma Lang Leve Kunst
Samenwerking tussen diverse partijen

Met de subsidieregeling Ouderenparticipatie heeft het Fonds van 2013 tot 2016 een eerste impuls gegeven aan de ontwikkeling van culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. Meer dan 100 projecten ontvingen hiervoor subsidie.

Het Fonds was in die periode aangesloten bij het landelijke programma Lang Leve Kunst. Samen met Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA),en NOV. Met elkaar ondertekenden we een convenant en zetten ons in voor meer gevarieerd, uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), de interactie tussen ouderen en jongeren door middel van kunstprojecten te stimuleren en de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst te bevorderen. Ook toenmalig minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS ondertekenden dit convenant.


In 2017 stopte dit samenwerkingsverband  en gingen de betrokken partijen van Lang Leve Kunst verder met onderzoek, donaties, programma’s, kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Het Fonds startte het programma Age Friendly Cultural Cities. Geïnspireerd door de WHO (World Health Organization) waar op diverse terreinen gewerkt werd aan steden die bijdragen aan het welbevinden van ouderen.


Het Fonds voor Cultuurparticipatie participeert nu nog aan het platform Lang Leve Kunst, dat vooral kennisdeling en kennisontwikkeling als doel heeft. 

Lang Leve Kunst Fonds

Begin dit jaar hebben Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds gelanceerd, dat actieve kunstbeoefening door ouderen als doel heeft. Dit nieuwe fonds stelt jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven.

Lees meer