BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

Deze prijs is gekoppeld aan ons 2 -jarige programma Age Friendly Cultural Cities en door het BNG Cultuufonds beschikbaar gesteld.

Het BNG Cultuurfonds hecht, net als wij, belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld en ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro.