nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

20 april 2021

Fonds blij met veel goede aanvragen erfgoedparticipatie

Door de vele goede aanvragen is het budget van de subsidieregeling erfgoedvrijwilligers helaas op. We zijn heel blij 64 projecten en hun vele erfgoedvrijwilligers te kunnen ondersteunen.

Voor de subsidieregelingen Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze en Immaterieel erfgoed in stedelijke context hebben we inmiddels ook veel aanvragen ontvangen waardoor het budget op lijkt te gaan. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is. Wanneer dit moment precies is weten we niet. We geven dit aan bij de subsidies.

Immaterieel erfgoed en Archeologieparticipatie
Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Of weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Lees verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Nancy Scheeve
Nancy Scheeve Communicatieadviseur