nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

2 juli 2020

Nieuws en tips van het Fonds voor werken in coronatijden

Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen tot 1 september – het had en heeft allemaal een grote impact op de culturele sector. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en –participatie – grote én kleine organisaties. 

Ook de aangekondigde versoepelingen hebben hun weerslag op wat mogelijk is en gaat zijn. Wat doet het Fonds voor makers en mogelijkmakers? En wat gebeurt er verder om de sector te ondersteunen? Op deze pagina houden we dit chronologisch bij.

Extra geld vanuit Kickstart Cultuurfonds (2 juli)

De BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen gaan samen de culturele sector ondersteuning geven voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeengebracht in het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt Kickstart Cultuurfonds: “Geweldig dat de private fondsen met dit initiatief komen. Daar dragen we graag aan bij. Het is een belangrijke steun in de rug voor al die talenten uit de culturele en creatieve sector. Het biedt meer mogelijkheden voor nieuwe voorstellingen, concerten en exposities. En daar heeft het publiek ook echt behoefte aan.”

Aanvraagloket vanaf 15 juli open
Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalvemeter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt.

Alle mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan op www.kickstartcultuurfonds.nl.

Openstelling Cultuur Opstart Lening (29 juni)

Maandag 29 juni opent de Cultuur Opstart Lening mogelijkheid bij Cultuur & Ondernemen. De Cultuur Opstart Lening biedt financiële ruimte aan culturele en creatieve organisaties om te investeren in producties, programma’s, projecten of producten zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Zo kunnen theaters met deze lening weer voorbereidingen treffen voor nieuwe voorstellingen of kunnen musea weer investeren in de ontwikkeling van tentoonstellingen.  De nieuwe leenfaciliteit is onderdeel van de € 300 miljoen aanvullende maatregelen voor de culturele sector in het kader van de coronacrisis. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar voor de leenfaciliteit. 

Culturele en creatieve organisaties die voldoen aan de criteria kunnen aanspraak maken op een lening van € 10.000 tot maximaal € 500.000 tegen 1% rente en gunstige voorwaarden. Meer informatie over details, voorwaarden en criteria van de Cultuur Opstart Lening is te vinden op de website van Cultuur & Ondernemen.

Compensatie Coronaregeling voor aanvragers open (gesloten)

Deze regeling is ondertussen al gesloten. Heb je al subsidie van ons gekregen en zat je in de coronatijd of de komende periode nog in de uitvoering van je project? Dan kon je compensatie aanvragen voor extra kosten die je moest maken of voor de inkomsten die je hebt gemist of nog ging missen de komende periode. We hebben hiervoor een laagdrempelige regeling gemaakt met makkelijke aanvraagmogelijkheid. 

Invulling extra budget cultuur 300 miljoen (27 mei)

27 mei heeft Minister Van Engelshoven in een Kamerbrief en bijbehorend persbericht bekendgemaakt hoe de invulling van de extra 300 miljoen eruit ziet. Het pakket bestaat uit vijf onderdelen. Onderdeel 1 en 5 hebben invloed op onze aanvragers.

1.     € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. 

Hier vallen de meerjarig ondersteunde festivals van de TOF-regeling bij het Fonds onder. Deze hebben we uitgewerkt in de regeling Compensatie coronacrisis. Op dit moment ligt deze nog ter goedkeuring in Brussel. Rond 5 juni verwachten we dat deze definitief is. De betreffende festivals ontvangen direct bericht van ons hierover.

5.     € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

Specifieke steun voor makers

Van de € 16,8 miljoen wordt 11,8 miljoen geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers.  Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

Wij zijn op dit moment bezig voor onze cultuur- en mogelijkmakers te kijken hoe we dit het beste aansluitend op de behoeften kunnen invullen. 

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen (12 mei)

Samen met de vijf andere rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve industrie) hebben we binnen onze bestaande budgetten ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 15 miljoen, en voor het Fonds om € 1,1 miljoen dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen, de generieke maatregelen van het kabinet en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen.

Cultuur van nu: hoor binnen twee weken of je subsidie krijgt

Heb jij een idee voor een project dat tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengt? Vraag subsidie aan en je hoort al binnen twee weken of je het geld krijgt.

Ik heb een idee!

Dit zijn alle maatregelen waarmee we je proberen te helpen op een rij:

Voor al deze maatregelen geldt: via onze nieuwsbrief, social media en website houden we je op de hoogte, dus blijf ons volgen.

Brief aan wethouders cultuur (20 april 2020)

Als Rijkscultuurfonds stimuleren wij vernieuwing vooral op projectbasis. We zijn daarom ook in gesprek met gemeenten, provincies en scholen: we vragen hun om de duurzame relatie met ‘hun’ culturele organisaties, hoe klein of groot ook, in stand te houden.  Zo zorgen we er samen voor dat voorbereidingen door kunnen gaan, zzp'ers en vaste medewerkers betaald blijven worden, en straks het cultuurmaken op scholen en in de vrije tijd weer kan opbloeien. 

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie