27 mei 2020

Cultuurmaken op school en in de vrije tijd – nu en in de toekomst!

Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen tot 1 september – het had en heeft allemaal een grote impact op de culturele sector. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en –participatie – grote én kleine organisaties. 

Ook de aangekondigde versoepelingen hebben hun weerslag op wat mogelijk is en gaat zijn. Wat doet het Fonds voor makers en mogelijkmakers? Op deze pagina houden we dit chronologisch bij.

Invulling extra budget cultuur 300 miljoen (27 mei)

27 mei heeft Minister Van Engelshoven in een Kamerbrief en bijbehorend persbericht bekendgemaakt hoe de invulling van de extra 300 miljoen eruit ziet. Het pakket bestaat uit vijf onderdelen. Onderdeel 1 en 5 hebben invloed op onze aanvragers.

1.     € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. 

Hier vallen de meerjarig ondersteunde festivals van de TOF-regeling bij het Fonds onder. Deze hebben we uitgewerkt in de regeling Compensatie coronacrisis. Op dit moment ligt deze nog ter goedkeuring in Brussel. Rond 5 juni verwachten we dat deze definitief is. De betreffende festivals ontvangen direct bericht van ons hierover.

5.     € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

Specifieke steun voor makers

Van de € 16,8 miljoen wordt 11,8 miljoen geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers.  Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

Wij zijn op dit moment bezig voor onze cultuur- en mogelijkmakers te kijken hoe we dit het beste aansluitend op de behoeften kunnen invullen. 

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen (12 mei)

Samen met de vijf andere rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve industrie) hebben we binnen onze bestaande budgetten ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 15 miljoen, en voor het Fonds om € 1,1 miljoen dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen, de generieke maatregelen van het kabinet en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen.

Fonds voor Cultuurparticipatie maakt € 1,1 miljoen euro vrij voor cultuurmakers

Met een mix van de bestaande en extra maatregelen hebben cultuurmakers die nu en straks weer opstarten, de tijd om projecten te ontwikkelen en ondersteuning aan te vragen.

Zo bieden we ruimte voor alternatieve projecten in corona-tijd binnen de subsidieregeling Cultuurmakers van Nu  onder de naam Cultuur van nu. Binnen deze regeling is € 100.000 tijdelijk vrijgemaakt waarmee we zorgen dat we projectaanvragen die inspelen op de huidige situatie en op een creatieve manier toch kunst en cultuur naar de mensen brengt, binnen twee weken behandelen.

Cultuur van nu: hoor binnen twee weken of je subsidie krijgt

Heb jij een idee voor een project dat tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengt? Vraag subsidie aan en je hoort al binnen twee weken of je het geld krijgt.

Ik heb een idee!

Regeling Compensatie coronacrisis in de maak

Daarnaast is een Subsidieregeling Compensatie coronacrisis in de maak. Het doel van deze regeling is de voortgang of het heropstarten van in 2020 geplande projecten of activiteiten die door de corona-crisis aangepast en/of verplaatst moeten worden en/of gederfde inkomsten te vergoeden. Hiervoor is voorlopig een budget van € 1 miljoen vrijgemaakt. Daarnaast bevat deze regeling ook de compensatie voor verlies van eigen inkomsten van de meerjarig gesubsidieerde instellingen binnen de TOF-regeling '17-'20 van het Fonds (gefinancierd vanuit de 300 miljoen van OCW). We verwachten rond 5 juni goedkeuring hiervoor te hbben ontvangen en te kunnen publiceren.

Dit zijn alle maatregelen waarmee we je proberen te helpen op een rij:

Voor al deze maatregelen geldt: via onze nieuwsbrief, social media en website houden we je op de hoogte, dus blijf ons volgen.

Brief aan wethouders cultuur (20 april 2020)

Als Rijkscultuurfonds stimuleren wij vernieuwing vooral op projectbasis. We zijn daarom ook in gesprek met gemeenten, provincies en scholen: we vragen hun om de duurzame relatie met ‘hun’ culturele organisaties, hoe klein of groot ook, in stand te houden.  Zo zorgen we er samen voor dat voorbereidingen door kunnen gaan, zzp'ers en vaste medewerkers betaald blijven worden, en straks het cultuurmaken op scholen en in de vrije tijd weer kan opbloeien. 

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie