nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

13 juni 2024

Ruim budget voor 'Jongeren maken cultuur'

Jongeren brengen de oude bandkeramische cultuur van de OERboeren in Zuid-Limburg eigenhandig tot leven.
Jongeren brengen de oude bandkeramische cultuur van de OERboeren in Zuid-Limburg eigenhandig tot leven.

Heb je een goed idee voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten in kleine en middelgrote gemeenten of het Caribisch deel van Koninkrijk waardoor jongeren zich creatief kunnen uiten en ontwikkelen? En werk je samen met partijen uit het cultureel en sociaal domein? Er is nog ruim budget beschikbaar binnen de Open Oproep Jongeren maken cultuur.

De subsidie is er voor initiatieven die jongeren, tussen de 12 en 27 jaar, actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De activiteiten maken cultuur met, voor en door jongeren zo toegankelijk mogelijk.

Mail je plan voor advies
Mail je plan of idee van maximaal twee A4-tjes naar: samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl. 
In een 1 op 1 gesprek helpt een adviseur je op weg naar een kansrijke aanvraag.

De Open Oproep Jongeren maken cultuur is onderdeel van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken en uitvoering van de Impuls jongerencultuur. Het beschikbare budget is verhoogd met € 4.246.500, waardoor het totale subsidieplafond nu €8.646.500 is.