nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

21 mei 2024

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Cultuur in de Buurt

Voor lokale projecten die cultuurdeelname toegankelijk maken voor iedereen in een kwetsbare sociaal-economische positie

De samenleving verandert en dat beïnvloedt het welzijn van ons allemaal. In reactie op deze veranderingen heeft de overheid het project 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' gelanceerd, onder leiding van demissionair staatssecretaris Van Ooijen. Daarom lanceert ons Fonds op 4 juni een Open Oproep onder de regeling Samen Cultuurmaken om cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor iedereen in een kwetsbare sociaal-economische positie. 

Deze oproep heeft tot doel kunst- en erfgoedactiviteiten toegankelijk te maken voor mensen in kwetsbare sociaaleconomische situaties. Met deze Open Oproep streven we naar een verbetering van de mentale gezondheid door culturele projecten in jouw gemeenschap, zoals buurten, wijken of regio's. Cultuur blijkt een krachtige factor te zijn die veerkracht bevordert, gemeenschappen verbindt en persoonlijke groei stimuleert. Aanvragen kunnen worden ingediend door zzp'ers, stichtingen en verenigingen in het hele Koninkrijk der Nederlanden van 4 juni 2024 tot en met 30 september 2024 om 17:00 uur. 

Over de regeling Samen Cultuurmaken 


Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich met de regeling Samen Cultuurmaken in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in het Koninkrijk. Zelfstandig professionals en instellingen in het cultureel en sociaal domein met goede en creatieve ideeën kunnen zo samen, met financiële steun, doelgroepen bereiken voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren. Binnen de regeling is er een mogelijkheid om de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten te steunen rondom specifieke en actuele thema’s. De Open Oproep Cultuur in de Buurt is daar een voorbeeld van. 


Deze open oproep start vanaf 4 juni 2024. Heb je vragen over aanvragen, de open oproep of de regeling Samen Cultuurmaken? Mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.