nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

16 februari 2024

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire

Fotografie: Nadege Dosso
Fotografie: Nadege Dosso

Meedoen aan cultuur biedt kinderen en jongeren die tot nu toe weinig of geen deel aan culturele activiteiten hebben genomen vanwege de toeslagenaffaire een stimulerende en inspirerende ervaring. Actieve deelname aan cultuur heeft positieve effecten, bevordert persoonlijke ontwikkeling, versterkt veerkracht en bevordert sociale verbinding. Daarom lanceert ons Fonds op 29 februari een Open Oproep onder de regeling Samen Cultuurmaken om cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. 


Deze Open Oproep, in samenwerking met het Ministerie van Financiën, benadrukt de noodzaak van het bevorderen van cultuurdeelname voor getroffen kinderen en jongeren. Het programma streeft ernaar cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor iedereen, met speciale aandacht voor diegenen voor wie dit momenteel niet vanzelfsprekend is. Werk je bij een instelling of als zelfstandig professional in het cultureel en sociaal domein en heb je een waardevol cultureel, kunstzinnig en/of sociaal project dat de getroffen kinderen en jongeren betrekt bij kunst- en culturele activiteiten, dan kun je een aanvraag indienen van 29 februari 2024 tot en met 31 december 2026.

Over de regeling Samen Cultuurmaken 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich met de regeling Samen Cultuurmaken in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in het Koninkrijk. Zelfstandig professionals en instellingen in het cultureel en sociaal domein met goede en creatieve ideeën kunnen zo samen, met financiële steun, doelgroepen bereiken voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren. Binnen de regeling is er een mogelijkheid om de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten te steunen rondom specifieke en actuele thema’s. De Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van. 

Deze open oproep start vanaf 29 februari. Heb je vragen over aanvragen, de open oproep of de regeling Samen Cultuurmaken? Mail naar openoproep@cultuurparticipatie.nl. Ben je getroffen door de toeslagenaffaire en heb je vragen over compensatie? Dan kun je hier terecht bij het serviceteam van UHT (uitvoeringsorganisatie Herstel Toelagen).