nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

19 oktober 2023

Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst: de amateurkunsten structureel sterk en vitaal maken

Op 30 oktober opent de subsidieregeling Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst. Hiermee slaan gemeenten, provincies en het Rijk de handen ineen om de amateurkunsten structureel te versterken. De pilots die binnen deze regeling worden uitgevoerd, zijn input voor het in 2025 geplande Nationaal Akkoord Amateurkunst. Daarin wil staatssecretaris Gunay Uslu afspraken tussen OCW, IPO en VNG vastleggen over een betere ondersteuningsstructuur voor amateurkunsten. De regeling sluit op 28 februari 2024. 

Twee onderdelen 

Op verzoek van de staatssecretaris ontwikkelde het Fonds voor Cultuurparticipatie, samen met LCKA en OCW, een landelijk dekkende regeling. Deze omvat twee onderdelen. Het eerste streeft naar het versterken van disciplinegerichte ondersteuning. Amateurkunstkoepels kunnen hiervoor een subsidieaanvraag doen. Het tweede richt zich op de inhoudelijke versterking van de amateurkunst en cultuureducatie of op de duurzame versterking van de infrastructuur van de amateurkunst. Binnen dit onderdeel nodigt het Fonds culturele instellingen uit een aanvraag te doen.  

Amateurkunstkoepels: versterking disciplinegerichte ondersteuning 

Hiervoor zijn plannen welkom die vertellen wat de koepel voor het amateurkunstveld kan betekenen. Datzelfde geldt voor aanvragen die een visie geven op de landelijke sector of op de ontwikkeling van een kunstdiscipline. Daarvoor is in totaal € 400.000 euro beschikbaar. Per amateurkunstkoepel geldt een maximum subsidiebedrag dat varieert van € 10.000 tot € 105.000. Hiervoor komen negen koepels in aanmerking: Circuspunt, Danslink, Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, Fotobond, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, Koornetwerk Nederland, Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen, Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs, Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum.  

Culturele instellingen: inhoudelijke versterking amateurkunst en cultuureducatie  

Dit onderdeel van de regeling staat open voor alle culturele organisaties die actief zijn in amateurkunst, cultuurparticipatie of cultuureducatie buiten school. Als culturele instelling kan je tussen de € 100.000 en € 375.000 aanvragen, in totaal is € 2.857.152 beschikbaar.  
Elk project is een samenwerking tussen minimaal:  

  • één amateurkunstenkoepel, provinciale of gemeentelijke ondersteuningsinstelling; 
  • één andere professionele organisatie die werkt in het amateurkunstenveld en cultuureducatie buiten school; 
  • éen amateurkunstgroep of een verzameling groepen. 
Jolijn van Vroonhoven
Jolijn van Vroonhoven Communicatieadviseur