nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

We lanceren de campagne #weblijvenbezig

Toneelverenigingen, fotoclubs, koren, fanfares, erfgoedgemeenschappen: allerlei groepen waar Nederlanders zich bij aansluiten om cultuur te maken. Naast het uitoefenen van je passie heeft het Nederlandse verenigingsleven ook een brede maatschappelijke functie. Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan er verbindingen tussen mensen met verschillende sociale achtergronden. Datzelfde geldt voor Kunst- en cultuurcentra die op dit moment door de coronamaatregelen beperkt zijn in hun aanbod. Zij staan allen op dit moment onder druk door de beperkingen. Samen met het LKCA gingen we op onderzoek uit en starten de campagne #weblijvenbezig als steun in de rug.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote impact op de culturele sector. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en –participatie, grote én kleine organisaties. Er heerst grote onzekerheid bij de verenigingen en cursusinstituten over hoe lang gaat het duren en daarmee de vrees dat leden, vrijwilligers, deelnemers en cursisten ernstig teruglopen. En dat het voortbestaan van de vele centra, koren, erfgoedgemeenschappen, dansscholen etc. bedreigd wordt.

#weblijvenbezig

Daarom starten we de landelijke campagne #weblijvenbezig. De campagne helpt herinneren dat cultuurmaken plezier, geluk en gezondheid brengt. Laat zien dat het nog steeds mogelijk is en hoe dat veilig kan. Hiermee hoopt de campagne verenigingen, groepen en kunst- en cultuurcentra te ondersteunen en tools te geven om hun achterban aan hen te blijven verbinden.

 

“Fijn om mee te kunnen werken aan deze campagne, dat heeft de sector nodig. Gezamenlijk inzetten op een cultuursector waarin cultureel talent zich kan blijven ontdekken, ontplooien en vormgeven. Zo wordt het land rijker en veel inwoners een beetje gelukkiger.”

Factorium Podiumkunsten

Hoe ziet de campagne eruit?

De commercial vind je hier. Er is een lange en korte versie, beiden zijn vanaf 23 november op TV te zien. Het adres van de campagne website is www.weblijvenbezig.nl.

Zelf meedoen?

Volg ons via Facebook en Instagram voor de laatste updates van de campagne. Je kunt zelf een Facebook- of Instagrampost of poster maken om te laten zien dat ook jij bezig blijft. Deel via #weblijvenbezig met ons hoe jij nu cultuurmaakt.

 

 

 

De campagne #weblijvenbezig is een initiatief ter ondersteuning van de amateurkunst en erfgoedsector geïnitieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie met medewerking van:

LKCA, CultuurConnectie, KNMO, Koornetwerk Nederland, Circuspunt, Raad van 12, Nederland Monumentenland, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (NKV), Danslink, Fotobond, NOVA, STIDOC, Stichting Archeologie & Publiek (SAP), Stichting Reuvens, OPEN erfgoedhuizen, Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, Federatie Folkloristische Groepen Nederland, Koepel Nederlandse Traditionele Schutters, Stichting Levende Folklore, Shantykoren, Stichting Midwinterhoornblazen Twente, Federatie Gelderse MWH groepen, Stichting Dansbelang

Met dank aan Factorium Tilburg en Het Nederlands Openluchtmuseum en alle cultuurmakers!

Gemaakt door BlauwGras.