nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Vragen over je project of evenement i.v.m. het coronavirus?

Ook wij volgen alle actuele maatregelen en richtlijnen van het RIVM, GGD en het kabinet en zo ook de richtlijn om tenminste tot 7 april evenementen met meer dan 100 personen, bezoek aan musea en theaters etc. af te gelasten. Dit heeft ook effect op projecten en evenementen van subsidieaanvragers. Met het ministerie en de gezamenlijke Rijksfondsen hebben we afgesproken hier coulant mee om te gaan. 

Maar wat betekent 'coulant omgaan met ' bijvoorbeeld bij het Fonds voor cultuurparticipatie?

Ook hierin is nog veel onzeker maar als het betekent dat je een bijeenkomst/evenement deze periode moet afblazen (en deze valt onder de prestatieafspraken) zoeken we graag samen met je naar een passende oplossing  (uitstel verlenen, aangepast programma, …).  Of als je als organisatie al kosten hebt gemaakt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover gesteld kan worden, gaan we hier coulant mee om. Gemaakte kosten moeten goed verantwoord worden, maar we zullen dit niet terugvorderen. Er is sprake van een overmachtsituatie. Mocht je het evenement kunnen verplaatsen en leidt dit tot hogere kosten en de wens een hogere subsidie te ontvangen, zullen we kijken of we hieraan tegemoet kunnen komen. Een en ander is ook afhankelijk van de ruimte die de overheid ons (de Rijksfondsen) hierin biedt. 

Wij verzoeken aanvragers die hier nu al mee te maken hebben via de mail contact op te nemen met de bij hen bekende programma-adviseur. Pas als we je verzoek schriftelijk geregistreerd hebben kunnen we samen met je kijken naar de ons beschikbare mogelijkheden.

Bij elke subsidieregeling staan de namen van de bij die regeling horende programma-adviseurs.

Ondertussen zijn er ook diverse landelijke initiatieven gestart zoals