Voorbeeldprojecten Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Onderstaande initiatieven stammen al van vóór de subsidieregeling 'Immaterieel erfgoed in stedelijke context'. Het zijn inspirerende voorbeelden hoe door immaterieel erfgoed verbindingen worden aangegaan met mensen in stad, wijk en buurt.

Voorbeelden tot nu toe:

  • Dankraam Tilburg
  • Chinees Nieuwjaar
Foto bij het dankraam uit 1952 in het Paleis in Tilburg
Foto bij het dankraam uit 1952 in het Paleis in Tilburg

Voorbeeldproject: Dankraam
Uitgangspunten regeling:
Verbinding: met elkaar delen wie bedankt (wordt) en waarom. Elkaar een hart onder de riem steken, dat schept een band in tijden van nood.
Immaterieel erfgoed: gedenken en herinneren (vgl 4 en 5 mei, oorlogsgraven Margraten)
Stedelijke context: Tilburg, voorheen industriestad, universiteit, internationale populatie die elke 4 jaar wisselt en er doen veel studenten mee.
Impact: sociale cohesie

Dankraam

Wat houdt het project in?

Tijdens de coronacrisis is een initiatief ontstaan in Tilburg, geïnspireerd op een eerdere epidemie in de vroege jaren '50, waarvan in het stadhuis, bekend als paleis, een glas-in-loodraam geplaatst is. Nu online, kunnen Tilburgers bedankjes of een hart-onder-de-riem insturen die op een website geplaatst worden. Een kunstenaar maakt er een nieuw ‘glas in loodraam’ van, dat geprint op doek in de stad komt te hangen. Vertegenwoordigers van vitale beroepen krijgen een paneeltje uitgereikt, zoals dat in 1950 ook is gebeurd. 

Waarom past het bij Immaterieel erfgoed in stedelijke context?

Het is een voorbeeld waarbij inwoners geactiveerd zijn rond het thema herinneren / bedanken met een directe link naar het lokale verleden, maar ook geïnspireerd door de actualiteit. De ‘erfgoedpraktijk’ van herinneren en vieren wordt beleefd als immaterieel erfgoed en heeft die beide kenmerken in zich: worteling in het verleden en beoefening nu. In dit geval is ook de lijn naar de toekomst getrokken door de vorm waarin de bedankjes bewaard blijven. Het sluit aan bij de uitgangspunten van verbinden en aansluiten bij maatschappelijke kwesties.

Hier zie je hoe het gaat

foto: © Jan van Eijndhoven

foto: Chinees Nieuwjaar - Kinderen in Tram
foto: Chinees Nieuwjaar - Kinderen in Tram

Voorbeeldproject: Chinees Nieuwjaar in Rotterdam
Uitgangspunten:
Verbinding: het is een breed gevierd cultureel feest voor alle inwoners van de stad
Immaterieel erfgoed: festiviteiten, rituelen, sociale praktijken; vieren van Chinees nieuwjaar, worteling in de traditie daar en opnieuw vorm gegeven in Nederland.
Stedelijke context: Rotterdam, superdivers, wereldhaven.
Impact: Sociale cohesie, leefbaarheid

Chinees Nieuwjaar

Wat houdt het project in?

De viering is niet alleen meer het moment zelf, er is een cultureel programma omheen gegroeid. Een vlaggenparade aan de Boompjes, workshops en lezingen op de Erasmus Universiteit tijdens China in Focus van de Chinese Student Association. Op donderdag, vrijdag en zaterdag rijdt de RotterTram als Peking Express voor de stad. In samenwerking met Verhalenhuis Belvédère wordt een tramrit van 2,5 uur met een authentiek Chinees acht-gangendiner en bijzondere verhalen gerealiseerd. Op zaterdag is de grote viering op en rond de West-Kruiskade. Op zondag is de viering op Katendrecht met een leeuwendans, expositie en fonduefeest.

Waarom past het bij Immaterieel erfgoed in stedelijke context?

De viering van traditioneel Chinees Nieuwjaar past in het immaterieel erfgoed domein van festiviteiten, rituelen en sociale praktijken. De manier waarop het Chinese Nieuwjaar in Rotterdam, een superdiverse stad, opnieuw vorm gekregen heeft en krijgt, sluit goed aan bij de uitgangspunten van de regeling. Hierin staat verbinding van bewoners, ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed en aansluiten bij maatschappelijke kwesties centraal.

Hier zie je hoe het gaat

Chinees Nieuwjaar in Rotterdam is een kleurrijk feest voor iedereen.

foto: © Evert Buitendijk