Voorbeelden immaterieel erfgoed

Hoe maak je immaterieel erfgoed in de verschillende domeinen toekomstbestending? We delen hier een paar voorbeelden ter inspiratie.

 

• Schuttersgilden die oude tradities verweven met nieuwe vormen om jongeren actief te betrekken in hun publieke optredens. Bijvoorbeeld met het vendelzwaaien, waarbij de vendeliers samenwerken met circusartiesten om hun artistieke prestaties te verbeteren en hun lenigheid (via wedstrijden of voorstellingen) te vergroten.

• Sint Maarten, Driekoningen zingen: (grote) manifestaties die met experimenten nieuwe inhoud geven aan oude vieringen voor nieuw samengestelde bevolkingsgroepen. Maar ook de Surinaamse Marroncultuur en Maskarada-traditie op Bonaire die met nieuwe invullingen wordt doorgegeven aan volgende generaties.

• Voor Nederland nieuwe tradities, bijvoorbeeld Tambu, Kaha di orgel, Anansi vertellen, waarbij wordt geëxperimenteerd met nieuwe manier van doorgeven door middel van workshops, wedstrijden nieuwe koto maken, cursussen Anansi vertellen. Of bijvoorbeeld het schilderen van Henna op buiken van vrouwen die in verwachting zijn.

• Oude streekverhalen waarin sociale gewoonten, tradities, rituelen en uitdrukkingen een belangrijke plaats innemen die doorverteld en -gegeven worden aan nieuwe deelnemers. Dit kan ook in zangvorm gaan. 

• Beiaardiers die kinderen en nieuwe bewoners betrekken door het laten schrijven, verzamelen en spelen van (kinder)liedjes door alle nationaliteiten uit de stad.

• Oude ambachten als klompenmaker, molenaar, midwinterhoornblazen en houtsnijkunst waarbij wordt gekeken naar eigentijds gebruik en toepassingen om nieuw publiek actief te betrekken en het vakmanschap door te geven. Bijvoorbeeld door het hout voor klompen en midwinterhoorns te combineren met 3D-geprinte onderdelen. Of traditioneel houtsnijwerk te maken voor drukstempels voor geheel andere tradities zoals Surinaamse angisa’s en koto’s. Of beoefenaars van het Staphorster stipwerk die verf ontwikkelden dat wasbaar is en zijn gaan stippen op allerlei nieuwe voorwerpen.

• Heggenvlechten: waarbij op instructie van oude boeren en cursussen de techniek wordt overgedragen aan nieuwe heggenvlechters.

Deze lijst is niet uitputtend en is geen garantie voor subsidie voor vergelijkbare projecten. Aanvragen worden altijd getoetst aan de voorwaarden en criteria van de regeling.