Voorbeeldprojecten archeologieparticipatie

Wil je eerst inspiratie opdoen? Hieronder een paar voorbeelden van projecten archeologieparticipatie.

 

  • Met de zogenaamde LiDAR-techniek gaan metingen door vegetatie heen. Sinds kort is daardoor de ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden zichtbaar, waar voorheen bomen en struiken het zicht belemmerden. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels – teveel voor archeologen alleen om te traceren en evalueren. In het project Erfgoed gezocht kan iedereen met interesse voor archeologie meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe, eerst via een online platform en daarna in het veld. Dit project is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden.

  • Toen in Dalfsen een grafveld uit de Steentijd werd gevonden, met twee bijzonder rijke graven, kregen alle inwoners en geïnteresseerden onder de noemer De Schat van Dalfsen de kans mee te graven met de archeologen. De schat inspireerde het dorp tot allerlei initiatieven, zoals een fiets- en wandelroute, een leerlijn voor en door de lokale basisscholen, een gedichtenroute, een speciaal gebrouwen bier en zelfs een musical.

  • In De Steenen Camer, een publieke boomgaard en wijkpark, richtten vrijwilligers een tuin in met groente- en kruidengewassen en fruitsoorten die hier ook in de Romeinse tijd werden verbouwd. De grens van het Romeinse Rijk, de limes, liep van ca. 70 tot 300 na Christus precies over het tuincomplex. Dit project is onderdeel van het zichtbaar en beleefbaar maken van de restanten van de Limes, om ze op de Wereld Erfgoedlijst te krijgen.


Waarvoor kan ik niet aanvragen?

Projecten die zich alleen richten op het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed zonder actieve component komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor activiteiten op het gebied van educatie.