nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Internationale Samenwerking: Open Call Italië 2023

Voor kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Italiaanse culturele organisaties. En stimulering van toekomstige samenwerking tussen beiden.

In korte tijd ontvingen we meer dan voldoende aanvragen voor de Open Call Italië. We verwachten dat aanvragen die nu nog worden gedaan, niet meer gehonoreerd kunnen worden. Mocht je een ander soort internationale samenwerking willen aangaan dan kan dat via onze regeling Internationale Samenwerking.

Conferentie: ‘Cultuureducatie van morgen’

Nederland en Italië lopen al jaren voorop in cultuureducatie en cultuuraanbod voor een jong publiek. In het kader van FuturoPresente* organiseren wij de conferentie ‘Cultuureducatie van morgen’ op 5 en 6 oktober 2023 in Trente, Italië. Tijdens deze conferentie presenteren we over en weer praktijkvoorbeelden en verkennen we samenwerkingsmogelijkheden.

Ben je een instelling met een interessant voorbeeld om te presenteren of heb je de behoefte aan een internationale verkenning op het gebied van cultuureducatie? Dan biedt het Fonds jou de mogelijkheid om aan deze conferentie deel te nemen. 

Met jouw inbreng – je presenteert jouw cultuureducatieproject of aanbod – en dat van de andere Nederlandse en Italiaanse deelnemers wordt het conferentieprogramma kwalitatief en interactief. Daarnaast wissel je uit met collega’s en geïnteresseerden in speeddates en themasessies. Ook laat je je inspireren door prikkelende, internationale keynotes over 'cultuureducatie van morgen'.

*FuturoPresente
FuturoPresente is een internationaal programma dat een jaar lang de spotlight zet op de hedendaagse Nederlandse jeugdkunsten. Dit programma is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, Fonds Podiumkunsten, See NL, Fonds voor Cultuurparticipatie samen met de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Italië.

Wie kan subsidie aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als:

 • culturele instelling of professional in het cultureel domein

Waarvoor kan je subsie aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als je aanvraag ten minste is gericht op één of meerdere van deze criteria:

 • actieve deelname aan de conferentie door het geven van een presentatie;
 • deelname aan de conferentie en het verdiepen van het contact met (potentiële) samenwerkings- of kennisdelingspartner(s) in Italië;
 • de deelname van een internationale (gast)organisatie die een bijdrage kan leveren aan het uitwisselen van ervaringen op het gebied van cultuureducatie.

De conferentie is bedoeld voor kennismaking en uitwisseling op het gebied van cultuureducatie in schoolverband en het zien van kansen voor (nieuwe) cultuureducatieve samenwerkingsprojecten.

Hoe vraag je subsidie aan?

 • Je vindt rechts in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling en de uitwerking van de Open Call met daarin alle voorwaarden waarop we je aanvraag beoordelen. Het aanvraagformulier dat je hier vindt, is een voorbeeld. Wanneer je een account aanmaakt op MijnFonds, kun je het formulier invullen.
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.

Als je subsidie aanvraagt vul je in:

 • het aanvraagformulier, met daarin een begroting en de inhoud van een door jou te presenteren project op het gebied van cultuureducatie en/of een motivatie voor deelname van een internationale collega.

Je mag dus een internationale relatie als gast uitnodigen voor de conferentie. Dit kan ook een Italiaanse organisatie zijn. Deze genodigde hoeft niet per se betrokken te zijn bij een (toekomstig) samenwerkingsproject.  

Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met subsidieadviseur Lucien Ravensberg via internationaal@cultuurparticipatie.nl. Hij helpt je graag verder.

 

Goed om te weten

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen.
 • De subsidie is maximaal € 7.500,- en mag 100% van de totale projectkosten dekken. Een eigen bijdrage mag, maar is niet verplicht. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. 
 • Kostenposten kunnen o.a. zijn: reis- en verblijfkosten (lokaal en internationaal). Als je een internationale relatie uitnodigt mogen die kosten ook op je begroting. 
 • Binnen 8 weken hoor je of je naar Italië gaat afreizen.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'