nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Ambachten: Meester-Gezeltraject

Subsidieregeling voor het ontwikkelen en levend houden van ambachten door Meester-Gezeltraject.

Deze subsidieregeling is gesloten. Je kunt dus helaas geen aanvraag meer indienen.

 

Update | Extra budget en regeling langer open

Het Fonds heeft op 1 november 2022, dankzij een extra bijdrage vanuit het ministerie van OCW, het budget voor Ambachten Meester-Gezeltraject kunnen verhogen met € 178.000,-. Het totale budget komt nu op € 368.00,-.

Met meer ruimte voor ondersteuning is het aanvraagtermijn ook verlengd. Je kunt nog subsidie aanvragen tot en met 30 november 2022, 17.00 uur CET.

Ambachtsbeoefenaars kunnen subsidie aanvragen voor het doorgeven van kennis en vaardigheden in een Meester-Gezeltraject. Zij behouden en ontwikkelen hun ambacht en houden deze zo levend. Het gaat om een ambacht waarvoor geen reguliere (particuliere) opleiding bestaat.

De Gezellen maken zich via een persoonlijk opleidingstraject het ambacht eigen en geven er op een eigentijdse manier vorm aan.

Wat verstaan wij onder:

Ambacht: Het maken van een specifiek product van begin tot eind, vanuit de historische en culturele basis. De vaardigheid en technieken van de maker zijn te zien in het eindproduct.

Meester: Zeer ervaren ambachtsbeoefenaar die een gezel onder de hoede neemt. Draagt kennis, kunde en ervaring over. Door vakgenoten erkend en aantoonbare praktijkervaring.

Gezel: Je bent al een periode actief als ambachtsbeoefenaar. Je hebt je bekwaamd door doen of het volgen van lessen of korte cursussen. Je weet bij welke onderdelen hulp van een meester kan leiden tot vakbekwaamheid.

Wie kan aanvragen?

 • Een Gezel, een natuurlijk persoon, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Als twee Gezellen tegelijkertijd een traject bij een Meester volgen, is één van hen de aanvrager. We kiezen voor een Gezel als aanvrager omdat de opgedane kennis uiteindelijk in het Koninkrijk wordt ingezet en doorgegeven. Een Meester mag van buiten het Koninkrijk zijn. 

Waarvoor kan je  aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een talentontwikkelingstraject op het gebied van ambachten via een Meester-Gezelconstructie. Als Gezel word je vakbekwamer doordat de Meester de eigen ambachtelijke kennis, kunde en vaardigheden aan je overdraagt. De Meester doet ervaring op in doelgericht overbrengen van vakkennis en lesgeven.

Meester en Gezel(len) maken samen een opleidingsplan met doelen, planning en looptijd.

Trainingen, cursussen, meeloopdagen, stagetrajecten, educatieprojecten en commerciële trajecten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Waar let het Fonds op?

Om een goed beeld te krijgen van het traject hebben we de volgende dingen nodig:

 • Je stelt samen een opleidingsplan op. Hierin beschrijven jullie de op maat geformuleerde leerdoelen over wat de Gezel wil leren en welke kunde de Meester wil overdragen. Hoe ga je dat doen in theorie en praktijk, waarom is het traject nodig?
 • In de verplichte samenwerkingsovereenkomst leg je ieders verantwoordelijkheden vast. Wat doe je als de samenwerking niet loopt zoals je hoopt? Hoe verdelen jullie de subsidie? Gemaakte afspraken over materiaal, gebruik van ruimte, eigendom van producten enzovoort.
 • Je maakt een planning voor het hele traject.
 • Een sluitende begroting geeft inzichten in de te maken kosten.
 • Een recent curriculum vitae of portfolio van Meester en Gezel(len).

Het opleidingsplan en samenwerkingsovereenkomst zijn door jullie beiden ondertekend.

Onder Documenten in het lichtgrijze kader vind je een leesversie van de regeling en voorbeelddocumenten. Deze geven je houvast om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Hier lees je wat we willen weten en nodig hebben.

Wil je aanvragen?

Zorg dan dat je de volledige subsidieregeling en toelichting leest. In het lichtgrijze kader staat een uittreksel van dit hoofdstuk van de regeling. En kijk vast welke stappen je moet doorlopen om een aanvraag te doen.

Beoordelingscriteria kort uitgelegd

Inhoud | Draagt de aanpak bij aan kennisoverdracht van een specifiek ambacht, aan het doorontwikkelen en levend houden? Is er sprake van actieve ambachtsbeoefening? Sluit het plan aan bij de behoeften van beide deelnemers? Helpen ze elkaar in het realiseren van de doelen?

Organisatie | Bevat je aanvraag een realistische planning met activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Beschikken jullie over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is de rol- en taakverdeling helder? Hoe organiseren jullie reflectie en evaluatie op het traject? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Je onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Praktische voorwaarden:

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.
 • De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale trajectkosten.
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van het traject op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken.
 • Je traject duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je in het lichtgrijze kader aan de rechterkant onder Documenten.

Het beschikbare budget is € 190.000 (waarvan in ieder geval € 25.000 gereserveerd is voor trajecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk)

Het Fonds heeft op 1 november 2022, dankzij een extra bijdrage vanuit het ministerie van OCW, het budget voor Ambachten Meester-Gezeltraject kunnen verhogen met € 178.000,-. Het totale budget komt nu op € 368.00,-.

Indienen kan vanaf 3 oktober 2022 13:00u tot en met 30 november 2022 17:00u CET.