nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Samenwerking

Deze subsidie is per 11 april 2023 gesloten.

 

Deze subsidie is voor nieuwe samenwerkingsprojecten met of tussen cultuurmakers in de vrije tijd. Bijvoorbeeld voor vrijetijdbeoefenaars die willen samenwerken met een expert uit een andere discipline of een ander vakgebied. Of voor projecten waarin verschillende generaties samen cultuur maken. Uitwisseling van kennis en ervaring zorgt voor verdieping. Zo verrijken jullie elkaar én andere betrokkenen. 

Wie kan subsidie aanvragen?

 • een culturele stichting of vereniging;
 • een cultureel professional met minstens 3 jaar werkervaring in cultuurparticipatie of -educatie.

Waar kijkt het Fonds naar?

Jullie hebben een vernieuwend project gericht op kunst-, cultuur- of erfgoedbeoefening in de vrije tijd, waarbij sprake is van co-creatie, samenwerking en kennisoverdracht. Er wordt samengewerkt tussen professional(s) en cultuurmakers, of tussen cultuurmakers onderling. De samenwerking levert voor beide partijen nieuwe ervaringen op en zorgt voor inspiratie voor toekomstige projecten.

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een aantal formats gemaakt. Alle belangrijke documenten staan hiernaast in het grijze kader, onder 'Documenten'. 

 • Format projectplan. Dit format kan je als kapstok gebruiken om je plan aan ons uit te leggen.
 • Format begroting. We adviseren je deze te gebruiken en de toelichting in het document goed te lezen.

Zijn jullie van plan om een aanvraag te doen? Lees dan de toelichting van de regeling (zie hiernaast bij Documenten). Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Praktische voorwaarden

 • Jullie project (én bijvoorbeeld ook de repetities) start niet binnen 13 weken nadat je de aanvraagt hebt gedaan, maar altijd binnen 6 maanden nadat je het subsidiebesluit hebt ontvangen; 
 • Jullie kunnen tussen de € 10.000 en € 25.000 subsidie aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag maximaal 50% van je projectkosten dekken als je vanuit het Europees deel van het Koninkrijk aanvraagt. Voor aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt: de subsidie mag maximaal 80% van de projectkosten dekken; In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn; 
 • Jullie mogen maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen als je uit het Europese deel van Nederland aanvraagt. Voor aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt: maximaal 20% van de subsidie mag ingezet worden voor materiële investeringen. 
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in de subsidieregeling (Artikel 1.6). Hoe strikt je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.)

Vraag je voor het eerst subsidie aan bij het Fonds? Het filmpje hieronder helpt je op weg.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

klik op de naam of foto voor de contactgegevens
vernieuwen@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl