nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Open call Nederland-Duitsland Jonge Kunst 2022

Voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken

Open call Nederland-Duitsland Jonge Kunst

Open van 15 maart tot en met 15 april 2022

Algemeen

In een open call zal wisselend een actueel onderwerp, speciaal aandachtsgebied, specifieke landen of combinatie hiervan centraal staan. Als er een open call aankomt, maken we dat meestal op de eerste werkdag van de maand hier bekend. Is er op dit moment een open call actief? Dan vind je alle informatie hieronder.

Open call Nederland-Duitsland Jonge Kunst

Wil jij samenwerken met een Duitse partner aan een project binnen cultuureducatie of -participatie? Dan is deze open call iets voor jou. Het is een samenwerking tussen ons Fonds en het Duitse Fonds Soziokultur. Beide fondsen dekken 50% van elk project.

Wie kan aanvragen?

Een culturele instelling uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk, of een professional die minimaal drie jaar werkzaam is op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een vernieuwend, internationaal cultureel project voor en door Nederlandse en Duitse cultuurmakers, dat de basis vormt van een duurzame samenwerkingsrelatie. Actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie staan centraal in het project.

Waar letten de fondsen op?

De fondsen zijn met name geïnteresseerd in bijzondere vormen van samwerking, vernieuwende projecten en verduurzaming. Je dient je aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De Duitse partner dient de aanvraag in bij Fonds Soziokultur.

Inhoud | Geef in je aanvraag duidelijk aan wat het project inhoudt. Welke doelen hebben jullie en hoe behalen jullie die? Benoem duidelijk wat het eindresultaat van het project is. 

Organisatorisch | Bevat je aanvraag een realistisch plan met een redelijke en sluitende begroting en een logische planning? Laat ons zien dat de verantwoordelijkheden en rollen tussen jou en je partner goed en realistich verdeeld zijn.

Samenwerking | Wat maakt jullie samenwerking bijzonder? En hoe vullen jullie elkaar als partners aan?

Duurzaamheid |Wat levert het project op, meer dan alleen de concrete uitvoering? Hoe borg je de opbrengsten en wat is jullie visie op de toekomst? Hoe legt dit project de basis voor mogelijke voortzetting van het project of de samenwerking?

Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we documenten met richtlijnen voor schrijven van je projectplan en een modelbegroting gemaakt. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan en de bijbehorende kosten uit te leggen. Wij adviseren je deze te gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Ook is er een voorbeeld aanvraagformulier. Zo kan je je vast voorbereiden op wat we willen weten. Je vindt al deze documenten in het lichtgrijze kader, onder 'Documenten'.

Praktische voorwaarden

  • Alleen aanvragen waarvan de Duitse samenwerkingspartner een vergelijkbare aanvraag heeft ingediend bij Fonds Soziokultur worden in behandeling genomen.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.
  • Beide fondsen dekken de helft van elke project. Onze subsidie mag 50% van de Nederlandse helft van de projectkosten dekken (en dus 25% van de totale kosten).
  • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dat duurt maximaal 13 weken.
  • Je project start binnen negen maanden na het indienen van je aanvraag.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar.

Rekenvoorbeeld

  • Totale projectkosten: € 40.000,-
  • Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Nederlandse samenwerkingspartner)
  • Bijdrage Fonds Soziokultur: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Duitse samenwerkingspartner)
  • Eigen bijdrage van de beide samenwerkingspartners: minimaal € 20.000,-

Het totale (Nederlandse) budget voor deze open call is €100.000,-.

Indienen kan vanaf dinsdag 15 maart 9:00u tot en met vrijdag 15 april 2022 17:00u CET.

Beoordeling aanvragen

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en nemen daarover een besluit. De expertise van externe deskundigen worden bij de beoordeling betrokken. Voor deze Open Call nemen externe deskundigen uit de pool van de adviescommissieleden deel aan een Nederlands-Duitse adviescommissie.

FAQ

Betekent Jonge Kunst dat het project op jongeren gericht moet zijn?
Jonge Kunst staat voor vernieuwing en frisse methodes of ideeën. Het project mag gericht zijn op alle doelgroepen.
Ik heb al eerder subsidie ontvangen, mag ik weer een nieuwe aanvraag indienen?
Ja dat mag, maar na 3 keer verwachten we dat je zonder de subsidie verder kan. Bij twijfel, bel of mail met Lidian Fleers of Lucien Ravensberg.
Hoe vind ik een Duitse samenwerkingspartner?
Voor meer info over mogelijke Duitse partners kun je contact opnemen met het Duitse Fonds Soziokultur: www.fonds-soziokultur.de Contactpersoon: Mechtild Eickhoff, Eickhoff@fonds-soziokultur.de / tel.nr: 0049 (0)2 28 97 144 79-0
Kan ik inhoudelijk advies krijgen over mijn idee, plan of aanvraag?
Ja, we geven voordat je een aanvraag indient graag advies. Ook om je op weg te helpen naar een kansrijke aanvraag. - Mail, evt. je projectidee op 1 A4, naar internationaal@cultuurparticipatie.nl, of direct naar de adviseurs Lidian of Lucien. Op zoek naar een Duitse samenwerkingspartner? Neem contact op met Fonds Soziokultur. Verder goed om te weten en bij aan te sluiten: - Er vindt een spreekuur plaats op woensdag 16 februari 2022, 9.30 – 10.30 uur. Je kunt hier, zonder opgave vooraf, aan deelnemen. Zoom Meeting-ID: 865 2260 4571 / Code: 452509
Kan ik ook alleen als Nederlandse organisatie een aanvraag indienen?
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je kunnen aantonen dat je (gelijkwaardig) samenwerkt met een Duitse organisatie, die tegelijkertijd een vergelijkbare aanvraag indient bij Fonds Soziokultur. Alleen aanvragen die zowel bij ons en Fonds Soziokultur zijn binnengekomen worden in behandeling genomen. Binnen de subsidieregeling Internationale Samenwerking kan er wel alleen door een Nederlandse samenwerkingspartner een aanvraag worden ingediend.
Mag ik de aanvraag in het Engels invullen?
Dat mag, de beoordeling vanuit het Fonds is echter in het Nederlands.
Moet ik in mijn aanvraag een plan B hebben voor het geval dat Coronamaatregelen beperkingen opleggen?
We vragen je in je plan rekening te houden met mogelijke beperkingen door coronamaatregelen en het geldende reisadvies.
Kan ik mijn aanvraag ook e-mailen?
Een aanvraag kan je indienen via ons aanvraagsysteem, 'Mijn Fonds'. Om in te kunnen loggen, moet je eerst een account aanmaken. Let op: het duurt gemiddeld 3 werkdagen voordat je login-gegevens zijn geactiveerd. Check voor meer info: https://cultuurparticipatie.nl/mijn-fonds
Ik ben bezig met de aanvraag, maar loop vast in het systeem. Wie kan mij helpen?
Programmamedewerker Marie Anne Eij helpt je graag verder.
Ik ga een aanvraag indienen, wanneer ontvang ik de uitslag?
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De maximale behandeltermijn is 13 weken.