nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Impulsregeling zzp’ers via culturele instellingen

Met deze regeling kun je geld aanvragen om de zzp'ers waar je mee werkt te ondersteunen. Als culturele instelling kun jij met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling.

Deze regeling is gesloten. Je kunt dus geen subsidieaanvragen meer indienen.

Update 8 maart 2022 | Let op!

Voor deze ronde van de Impulsregeling ZZP’ers hebben we inmiddels 68 aanvragen ontvangen, voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro. We hebben 900.000 euro te besteden. Normaal gesproken honoreren we 50 tot 75 % van de aanvragen. Met deze cijfers is de kans bijzonder klein dat we je aanvraag kunnen honoreren.

Misschien kun je terecht bij één van onze andere regelingen die recent zijn open gegaan.

----------------------------------------------------------------------------------------------

De Impulsregeling voor zzp’ers gaat vanaf 9 februari voor zes weken open. In deze nieuwe ronde kunnen alleen culturele instellingen aanvragen. Het doel is dat jij als culturele instelling investeert in de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van zzp’ers waarmee je werkt. De volledige regeling vind je hiernaast onder 'documenten'. 

Werk jij veel met zzp’ers en wil je jouw organisatie beter voorbereiden op het nieuwe werken in deze coronatijd of juist daarna? Je wil je zzp’ers bijvoorbeeld trainen in hybride les geven, het digitaliseren van lesmateriaal, of je wil ze nieuwe vaardigheden leren en hun vakmanschap laten verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt je nu de kans om geld aan te vragen om dit mogelijk te maken.

Ben jij zelf zzp’er en heb je ook interesse? Ga dan in gesprek met een culturele instelling of een regionaal kunstencentrum, waar je vaker mee werkt.

Je kunt van 9 februari (13.00 uur CET) tot en met 23 maart 2022 (17.00 uur CET) een aanvraag doen. 

Wie kan aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk. Je moet als instelling gevestigd zijn in het Nederlands Koninkrijk en je inzetten voor cultuurparticipatie of –educatie. 

Ben jij een culturele zzp’er met een idee voor een activiteit of project? Zoek contact met een culturele instelling uit je eigen netwerk of regio. Bespreek met de instelling de mogelijkheden om namens jou of een groep collega’s aan te vragen. 

Waar kijkt het Fonds naar?

Je kunt aanvragen voor een groep zzp’ers om ze te ondersteunen voor de volgende activiteiten:

 • het bevorderen van de deskundigheid;
 • het ontwikkelen van vakmanschap;
 • het doorontwikkelen van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd of op school;
 • het digitaliseren van activiteitenaanbod;
 • het realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek-inhoudelijke activiteiten tijdens of na de coronapandemie voort te zetten of op te starten.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag;
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is;
 • Je project duurt maximaal 2 jaar;
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken;
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten zijn en de coördinatielasten niet meer dan 7%;
 • Max 10% van het bedrag maar geïnvesteerd worden in materiële investeringen.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in de subsidieregeling. Hoe strikt op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.

Het totale budget van deze impulsregeling is € 900.000. 

De meest voorkomende vragen en antwoorden staan iets verderop op deze pagina. Even doorscrollen dus!

FAQ

Hoeveel geld mag ik uitgeven aan materiaal?
Je mag maximaal 10% van de subsidie besteden aan materiële investeringen, zoals de aanschaf van apparatuur of instrumenten. Er is hierbij een verschil tussen materiële investeringen en materiaalkosten. Investeringen hebben betrekking op goederen die langer meegaan dan de projectduur, zoals bijvoorbeeld een laptop, camera of een videoprojector. Materiaalkosten betreffen zaken die aangeschaft worden om tot eindproducten te komen, zoals bijvoorbeeld kantoorartikelen, papier, etc.
Deze nieuwe ontwikkelingen vragen veel tijd en aanpassing van culturele instelling. Mogen daar ook uren voor worden gerekend?
Ja dat mag. De subsidie is bestemd voor het realiseren van aanbod voor zzp’ers. Let op, voor coördinerende werkzaamheden door de culturele instelling is het toegestaan om max 7% van het aangevraagde bedrag te begroten. Onder coördinerende werkzaamheden vallen bijvoorbeeld het schrijven van de aanvraag, voortgangsoverleggen, het schrijven van verantwoordingen, communicatie, bureaukosten en het deelnemen aan onderzoeken.
Mag je als culturele instelling ook een gezamenlijke aanvraag doen met een andere culturele instelling?
Ja dat mag. Dit mag alleen via 1 hoofdaanvrager die het plan indient voor de samenwerkende instellingen.
Zzp’ers hebben inmiddels al veel aangepast en ontwikkeld, zonder dat ze daarvoor zijn uitbetaald. Mogen ontwikkelingen met terugwerkende kracht worden betaald met deze subsidie?
Helaas, dat kan niet. In ons algemeen subsidiereglement is vastgelegd dat je geen subsidie mag aanvragen voor activiteiten waarvan de uitvoer reeds gestart is.
Mag ik als zzp’er ook zelf een aanvraag doen?
Nee. Alleen een culturele instelling waar je werkzaam bent, kan een aanvraag doen.
Kan ik in deze periode voor deze regeling meerdere aanvragen doen?
In art 3.2 is bepaald: Een instelling […] kan eenmalig subsidie aanvragen voor het realiseren van aanbod voor zzp’ers werkzaam op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie. Daarmee bedoelen we dat wanneer een aanvraag in deze regeling in deze periode gehonoreerd wordt, een nieuwe aanvraag van dezelfde aanvrager niet in behandeling genomen wordt.