info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie Participatie

b) Penvoerders en culturele instellingen

Met deze regeling kan je geld aanvragen om de zzp'ers waar je mee werkt te ondersteunen. Ze kunnen met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling.

Werk jij veel met zzp’ers en wil je jouw organisatie beter voorbereiden op het nieuwe werken in deze coronatijd of juist daarna? Je wil je zzp’ers bijvoorbeeld trainen in hybride les geven, het digitaliseren van lesmateriaal, of je wil ze nieuwe vaardigheden leren en hun vakmanschap laten verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt je nu de kans om geld aan te vragen om dit mogelijk te maken.

Dit zijn de bedragen en data voor de twee verschillende soorten aanvragers. Verderop staat per doelgroep beschreven wat de criteria en mogelijkheden zijn. Let op dat de deadline voor culturele instelling dus later is, op 31 mei.

Aanvrager Aanvraagbedrag Aanvraagperiode
Culturele instelling € 25.000 - € 50.000,- t/m 31 mei 2021
Penvoerder CmK € 25.000 - € 35.000,- t/m 30 april 2021

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk of CmK-Penvoerder. Je moet als instelling gevestigd zijn in het Nederlands Koninkrijk en je inzetten voor cultuurparticipatie of –educatie. Als Penvoerder mag je betrokken zijn bij de edities 2017-2020 en/of 2021-2024 van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. We hebben alle Penvoerders ook een directe informatiemail gestuurd over de mogelijkheden van deze regeling.

Waar kijkt het Fonds naar?

CULTURELE INSTELLINGEN |  €25.000 - €50.000,-

Je kan aanvragen voor een groep zzp’ers om ze te ondersteunen voor de volgende activiteiten:

 • het bevorderen van de deskundigheid
 • het ontwikkelen van vakmanschap
 • het doorontwikkelen van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd of op school
 • het digitaliseren van activiteitenaanbod
 • het realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek-inhoudelijke activiteiten tijdens of na de coronapandemie voort te zetten of op te starten.

PENVOERDERS |  €25.000 - €35.000,-

Je kan aanvragen voor een groep zzp’ers die werkzaam zijn in binnenschoolse educatie. Het geld is bedoeld om ze te ondersteunen voor de volgende activiteiten:

 • het digitaliseren van het cultuureducatieaanbod op school
 • het bevorderen van deskundigheid, specifiek op het gebied van didactische vaardigheden, binnen het vmbo en binnen hedendaagse kunst- en cultuurbeleving.

Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw CmK-contactpersoon bij het Fonds. 

Leesversie voor CmK-Penvoerders

Naar aanleiding van een aantal vragen van CmK-Penvoerders hebben we een nieuw document gemaakt waar alleen de voor Penvoerders relevante onderdelen van de regeling in zijn opgenomen. Dit document is bedoeld als hulpmiddel, maar kan niet gezien worden als vervanging van de officiële regeling. Er kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend. Download deze leesversie hieronder:

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten zijn en de coördinatielasten niet meer dan 7%
 • Max 10% van het bedrag maar geïnvesteerd worden in materiële investeringen.

Het totale budget van dit spoor is €1.600.000,- waarvan €450.000,- is bedoeld voor culturele instellingen.

De meest voorkomende vragen en antwoorden staan iets verderop op deze pagina. Even doorscrollen dus!

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Leon Keemer

030 233 60 30
impulsregeling@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Lees dit spoor en de regelingpagina goed door

Zoals je gezien hebt, zijn er in deze regeling verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. We noemen dit sporen. Je bent nu op de pagina van spoor 2: Culturele instellingen en Penvoerders CmK. Zorg dat je naast deze pagina ook de algemene subsidiepagina leest. Dan ben je van alles goed op de hoogte. Dit zijn overigens de andere twee sporen:

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van de subsidieregeling. Snap je iets niet of heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten, maar je kan hem ook direct hieronder downloaden:

Subsidieregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

2. Neem contact op bij vragen

Heb je de regeling en deze pagina gelezen, maar heb je nog vragen? We gaan graag het gesprek met je aan. Voor culturele instellingen is Leon het contactpersoon. Hij is te bereiken via 06 4234 5864 en l.keemer@cultuurparticipatie.nl. Als CmK-Penvoerder kan je contact opnemen met je eigen contactpersoon van het Fonds.

3. Bekijk de documenten

Op alle subsidiepagina's staat een lijstje met documenten, rechts in het grijze kader. Hier vind je dus de juridische regeling, maar ook andere relevante documenten. Dit kunnen bijvoorbeeld modelbegrotingen zijn, maar ook een voorbeeldaanvraagformulier. Dat laatste is handig, omdat je dan precies kan zien wat we van je vragen bij een aanvraag. Let op. Deze regeling heeft verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende doelgroepen. Daarom vind je voorbeeldformulieren alleen op de pagina's van de specifieke sporen. Hier vind je dus de voorbeeldformulieren voor instellingen en CmK-Penvoerders:

Voorbeeldformulier culturele instellingen Voorbeeldformulier Penvoerders CmK

4. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit nu al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen. Zo zorg je dat je alle stappen kan doorlopen als je klaar bent om aan te vragen. Het Fonds kent 3 soorten accounts. Voor deze regeling kies je altijd het formulier 'Account voor culturele instelling/zzp'er/instelling sociaal domein.' 

Naar het accountaanvraagformulier
5. Log in en vraag aan

Je hebt de regeling doorgenomen, het juiste spoor gekozen en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 1. Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 2. Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 3. Selecteer altijd dat je als organisatie aanvraagt en dus niet als persoon. Kies daarna de juiste regeling uit het drop-downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 4. Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 5. Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar Mijn Fonds

FAQ

Mag ik als Penvoerder ook samen met andere Penvoerders aanvragen?
Ja dat mag. Dat moedigen we zelfs aan. Penvoerders maken veelal gebruik van dezelfde zzp’ers. Het zou in sommige gevallen handig kunnen zijn om met je collega-penvoerders in de regio een gezamenlijk plan op te stellen. We ontvangen dan van de verschillende samenwerkende penvoerders hetzelfde plan met een begroting waarin de gevraagde subsidie verdeeld is over de deelnemende penvoerders. We juichen dit soort samenwerkingen toe.
Hoeveel geld mag ik uitgeven aan materiaal?
Je mag maximaal 10% van de subsidie besteden aan materiële investeringen, zoals de aanschaf van apparatuur of instrumenten. Er is hierbij een verschil tussen materiële investeringen en materiaalkosten. Investeringen hebben betrekking op goederen die langer meegaan dan de projectduur, zoals bijvoorbeeld een laptop, camera of een videoprojector. Materiaalkosten betreffen zaken die aangeschaft worden om tot eindproducten te komen, zoals bijvoorbeeld kantoorartikelen, papier, etc.
Mag ik als CMK Penvoerder mijn zzp’ers aanwezigheidsvergoeding geven voor het deelnemen aan de deskundigheidsbevordering die ik organiseer in mijn project?
Nee, men kan subsidie aanvragen ‘voor het realiseren van aanbod voor zzp’ers die werkzaam zijn op het gebied van binnen schoolse cultuureducatie’. Dit betekent dat er geen uren voor deelname aan trainingen voor zzp’ers in de begroting kunnen worden opgenomen. Dit zien we als inkomenssteun en dit mogen wij niet vergoeden.
Deze nieuwe ontwikkelingen vragen ook veel tijd en aanpassing van de penvoerder. Mogen daar ook uren voor worden gerekend?
Ja dat mag. De subsidie is bestemd voor het realiseren van aanbod voor zzp’ers. Let op, voor coördinerende werkzaamheden door de penvoerder is het toegestaan om max 7% van het aangevraagde bedrag te begroten. Onder coördinerende werkzaamheden vallen bijvoorbeeld het schrijven van de aanvraag, voortgangsoverleggen, schrijven van verantwoordingen, communicatie, bureaukosten, deelnemen aan onderzoeken.
Mag je als CMK penvoerder ook een gezamenlijke aanvraag doen met culturele instellingen?
Ja dat mag. Je levert elk je eigen aanvraag in met een eigen begroting, maar verwijst in het projectplan wel naar elkaar. De plannen moeten individueel te beoordelen zijn. Let op dat voor de verschillende sporen verschillende voorwaarden gelden.
Zzp’ers hebben inmiddels al veel aangepast en ontwikkeld, zonder dat ze daarvoor zijn uitbetaald. Mogen ontwikkelingen met terugwerkende kracht worden betaald met deze subsidie?
Helaas, dat kan niet. In ons algemeen subsidiereglement is vastgelegd dat je geen subsidie mag aanvragen voor activiteiten waarvan de uitvoer reeds gestart is.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl