nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

DeDansDivisie, Dans op Recept | foto: Christian Kamminga DeDansDivisie, Dans op Recept | foto: Christian Kamminga
Participatie

Samen cultuurmaken

Een subsidieregeling waar het sociaal domein en culturele domein samenwerken aan cultuur voor iedereen.

Deze subsidieregeling is gesloten. Je kunt nog subsidie aanvragen voor de nieuwe regeling Samen Cultuurmaken '22-'24.
 

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je.

De eerste aanvraagperiode van de regeling Samen Cultuurmaken is achter de rug. We maken ons op voor Samen Cultuurmaken '22-'24 waarin we de geleerde lessen en ervaringen vanuit het werkveld meenemen. 

Vanwege de grote interesse tijdens de eerste aanvraagperiode, waarbij we zelfs met extra gelden van VWS ruim overvraagd zijn, is het subsidieplafond in deze regeling tijdelijk op nul gezet (bestuursbesluit 1 november). Je kunt nu dus niet meer aanvragen.

Wijzigingen op komst

Onderstaand bericht is geen vastgesteld beleid of regelgeving van het Fonds. Het zijn voornemens die mogelijk nog worden gewijzigd. Hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.

Misschien ben je al bezig met voorbereidingen voor een aanvraag bij de regeling Samen Cultuurmaken. Let dan op, want er worden wat dingen gewijzigd, zoals aanvraagperiodes en bedragen. We willen de mogelijkheden en kansen voor aanvragers verbeteren en verspreiden door het jaar heen. De details zijn we nu aan het uitwerken en afstemmen.

Mogelijke wijzigingen:

  • Er komt een nieuwe regeling Samen Cultuurmaken ’22-’24, met dezelfde uitgangspunten en doelen.
  • Er komen jaarlijks meerdere indieningstermijnen voor spoor 1 en 2.
  • Spoor 3 komt tijdelijk te vervallen. We verwachten dit spoor in het vierde kwartaal van 2022 weer open te stellen.
  • Er komt een Open Oproep mogelijkheid bij. Bij een Open Oproep nodigen we aanvragers uit rondom actuele thema’s of specifieke doelgroepen een aanvraag in te dienen.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het geld voor dat indieningstermijn op is.
  • Openstelling van regeling maart 2022.

Nadere bekendmaking van details volgt in maart 2022.

Programma Cultuurparticipatie

De subsidieregeling Samen Cultuurmaken is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie '21-'24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven:

  • de subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen
  • kennisdeling om initiatieven duurzaam te kunnen maken (LKCA)
  • het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan

Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA partner in het programma. 

Kennisdossiers LKCA

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat we ondersteunen in deze regeling? In de de projectmonitor verzamelt onze partner, het LKCA, de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureelprofessional of zelfstandig professional uit het sociaal domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hier van kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het culturele of sociaal domein of onderwijsinstellingen zijn. Zij kunnen echter niet de aanvrager zijn. 

Waar let het Fonds op?

Je kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een inhoudelijk uitgangpunt, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

Wat bedoelen we hiermee?
Wat is vernieuwend?

Vernieuwend is een breed begrip.  Het betekent niet dat het 'experimenteel' of nog nooit gedaan moet zijn (mag wel natuurlijk). Iets kan bijvoorbeeld nieuw zijn voor de doelgroep waarmee je wilt gaan werken, of net een andere aanpak kennen dan normaal  (denk bijvoorbeeld aan het inzetten van theater voor het beter leren omgaan met een psychische aandoening). Belangrijk is dat het niet bedoeld is voor activiteiten die je altijd al zo doet.

En wat is voor ons het sociale domein?

Zeer breed; van zorg tot welzijn, voor alle doelgroepen van jong tot oud. We willen er zijn voor iedereen die bewust of onbewust een drempel tot cultuurdeelname kan ervaren. Of dit nu is omdat je de financiele middelen niet hebt, je niet herkent in het aanbod, niet bekend bent met het aanbod of je er (om welke reden dan ook) geen toegang tot hebt. 


Toelichting beoordeling Samen Cultuurmaken '20-'21

Wil je meer weten over hoe we projecten in de eerste periode beoordeelden en hoeveel aanvragen we ontvingen en konden toewijzen? Lees meer hier.