Breakdancecrew the Ruggeds
Participatie

Urban arts talent

Ontwikkeltrajecten voor urban talenten

Deze regeling is gesloten en er kan dus helaas niet meer aangevraagd worden.
--

Met de subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 wil het Fonds ontwikkelingstrajecten van urban arts talenten stimuleren en ondersteunen. Het talent kan zich zo als maker ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. In de regeling staat het talent centraal. Het Fonds wil urban arts talenten de mogelijkheid bieden om met goede begeleiding een stap verder te komen.

De route die talenten in de urban arts afleggen op weg naar professionaliteit zijn vaak lang en informeel. In 2015 en 2016 steunde het Fonds urban arts talenten met een speciale beleidsregel. Vanaf 2017 zet het Fonds deze steun voort in de vorm van een nieuwe regeling. Voor deze regeling heeft het Fonds zich o.a. laten inspireren door de evaluatie van de beleidsregel, de verantwoordingen van de afgeronde talenttrajecten, diverse bijeenkomsten met talenten en begeleiders, een ronde tafel gesprek met sleutelfiguren uit de urban sector en een inventarisatie van recente en relevante ontwikkelingen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat urban arts steeds meer multidisciplinair bezig zijn en dat de harde grens tussen professional en amateur niet past bij deze talenten.

Aanvraagrondes en bedragen

De deadline is ondertussen verstreken, dus er kan niet meer worden aangevraagd voor deze regeling.

 • De subsidie bedroeg minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- per project.
 • De subsidie mocht 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen.
 • Maximaal 10% van de subsidie mocht worden ingezet voor materiele investeringen die nodig zijn voor het project.

Wie kon een aanvraag indienen?

De subsidie moest worden aangevraagd door een culturele instelling zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling. De instelling zet zich in voor actieve cultuurparticipatie en faciliteert het talent bij hun ontwikkeltraject. De instelling was dus de formele aanvrager, maar het talent maakte de aanvraag. Dit betekent dat de talenten zelf op zoek moest gaan naar een culturele instelling die hen tijdens het ontwikkeltraject faciliteert. Dit zorgt voor meer eigenaarschap bij de talenten, wat ook kan helpen bij de ontwikkeling van ondernemerschap.

Waarvoor kon ik subsidie aanvragen?

Je kon subsidie aanvragen voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich ontwikkelt door onder begeleiding van professionals aan hun makerschap te werken. Aangezien het om een ontwikkelingstraject draait, dienden de activiteiten waarvoor werd aangevraagd aantoonbaar voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten kwamen dus in aanmerking voor subsidie.

Scouts

Het Fonds gebruikte voor een deel scouts voor het aandragen van talenten. Daarmee hoopten we ook talenten te bereiken die niet al aangesloten zijn bij een culturele instelling die het Fonds al kent. De scouts konden talenten voordragen die volgens hen passen bij de regeling en een kans verdienen op een begeleid traject.

Begroting

 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.
 • De ontvanger van de subsidie is verplicht mee te werken aan kennisdeling van de activiteiten en deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

Pitch

De talenten mochten als onderdeel van de aanvraag een pitch geven, waarin de talenten zichzelf presenteren aan een commissie om zo hun traject mondeling toe te lichten.

Aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het ontwikkeltraject in relatie tot het doel van de regeling;
 • Samenwerking met partners en begeleiders;
 • Beoogde effect van het ontwikkeltraject.


Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Giovanni Campbell

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl