nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Breakdancecrew the Ruggeds Breakdancecrew the Ruggeds
Participatie

Urban Arts Talent

Ontwikkeltrajecten voor urban talenten

Deze regeling is gesloten. Je kunt nog subsidie aanvragen voor de nieuwe regeling Urban Arts Talent tot en met 28 augustus 2024. 

Ben jij een talentvolle urban maker die wil groeien en werken aan een eigen signatuur? Dan is de regeling Urban arts talent misschien iets voor jou! Je krijgt de kans een volgende stap te zetten in je ontwikkeling door onder begeleiding van professionals te werken aan jezelf en aan één of meerdere eindproducten. Met deze subsidieregeling kan je geld aanvragen voor een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Wie kan aanvragen?

De subsidie moet worden aangevraagd door een culturele instelling zonder winstoogmerk. Deze organisatie is misschien de formele aanvrager, maar jij als talent maakt de aanvraag. Dat vinden we heel belangrijk, omdat het echt over jouw wensen en leervragen gaat. Op zoek gaan naar een culturele instelling als formele aanvrager, biedt wel meteen de kans om een goede samenwerkingspartner of begeleider te vinden. Aanvragen mogen uit het gehele Nederlandse Koninkrijk komen.

Waar let het Fonds op?

Het gaat om een persoonlijk ontwikkeltraject. Dus niet om een project, of alleen om het maken van een nieuw album, productie of kunstwerk. Je vraagt geld aan om jezelf te ontwikkelen en dus voort te bouwen op waar je nu staat in je makerschap. Misschien wil je wel alle verschillende genres waar je mee bezig bent combineren, of naast danser ook choreograaf zijn. Of je wilt als onderdeel van je ontwikkeling naar het buitenland om in de roots van jouw kunstdiscipline te duiken en je bevindingen te delen in een expo of show. We vinden het belangrijk dat je laat zien waarom deze ontwikkeling voor jou relevant is en hoe het aansluit bij waar je naartoe wilt groeien. We horen ook graag hoe je je leerervaringen uit het traject actief gaat delen met je omgeving.

Alle disciplines zijn welkom. De combinatie van meerdere disciplines zien we als meerwaarde.

Praktische voorwaarden

  • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
  • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar.
  • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
  • Aanvragen kan tot het budget op is, of anders tot maximaal 18 december 2020

Als je je aanvraag hebt ingediend, dan is die definitief. Je kan dan dus geen aanpassingen meer doen. Daarom raden we je echt aan om vooraf contact op te nemen met ons via urbanarts@cultuurparticipatie.nl, zodat we samen kunnen zorgen dat je aanvraag volledig is.

Het budget van deze regeling is € 600.000,-

Pitch

Het komen geven van een pitch is onderdeel van je aanvraag. Hierin presenteer je jezelf aan de beoordelingscommissie en krijg je de kans je traject mondeling toe te lichten.

Uitleg documenten

Omdat deze regeling een voortzetting is van de regeling Urban Arts Talent 2018-2020, met nieuw budget, hebben we wat praktische wijzigingen aangebracht in de orginele regeling. Daarom staan er twee documenten van de regeling in het lijstje. De originele regeling bevat de meeste informatie. Het document 'Wijzigingen 2020' bevat alleen de zaken die aangepast zijn en is dus geen volledig document.