Claudio Arnell

Claudio Arnell werkt in zijn traject aan een onafhankelijke en duurzame kunstpraktijk. Daarbij legt hij de focus op de volgende leerdoelen:

  • Artistieke ontwikkeling
  • Authenticiteit in zijn werk
  • Experimenteren en onderzoek naar verschillende media en technieken
  • Online aanwezigheid: social media, website, nieuwsbrief
  • Voortbouwen op wat er op Sint Maarten bestaat aan begrip en kennis over hedendaagse kunst. Sint Maarten kent geen musea en nauwelijks galeries voor hedendaagse kunst
  • Begin maken aan internationale bekendheid. Beginnend bij de regio
  • Werken aan financiële kennis en ondernemersschap.

Claudio wordt begeleid door de coaches: Ras Mosera en Florence Nkpa en gaat twee internationale residencies doen in het Carribisch gebied.