nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Lavender - Regenbooghuis/ MeeMaakPodium Haarlem

Stichting art. 1 (art. 1) vraagt subsidie aan binnen de regeling Vernieuwen van cultuurmaken: MeeMaakPodia, voor het project “Lavender – Regenbooghuis/ MeeMaakPodium Haarlem”, dat plaatsvindt van 24 april 2024 tot en met 30 mei 2026.

Art. 1 zet zich in voor de LHBTIQAP+ gemeenschap. De organisatie is gevestigd in Amsterdam en werkt op het snijvlak van kunst, cultuur en sociaal werk. Art. 1 produceert diverse media formats en zet cultuurparticipatie in voor maatschappelijke bewustwording en mentaliteitsverandering. De organisatie heeft expertise in het opzetten van lokale queer spaces waar verbinding wordt gemaakt tussen verschillende maatschappelijke organisaties in een veilige omgeving. Vanuit deze missie initieert en ontwikkelt art. 1 in Haarlem een MeeMaakPodium, verbonden aan een jaarlijks terugkerend festival met als doel het verbinden van verschillende doelgroepen en versterking van empathie en wederzijds begrip. De activiteiten worden gerealiseerd in co-creatie tussen het team en MeeMakers bestaande uit jongeren die zich identificeren als queer. Het MeeMaakPodium wordt gevestigd op een bestaande café locatie en wordt aangepast voor de uitoefening van de beoogde activiteiten. De activiteiten vinden plaats vanuit 3 gekaderde trajecten met trainingen, workshops, open stages naast podium en club programmering centreert zich in een jaarlijks festival. Het projectplan betrekt 380 MeeMakers.

Voor realisatie van het project wordt een subsidie van 100.000 aangevraagd.