Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours wil alle kinderen in Nederland kennis laten maken met muziek en hen stimuleren hun muzikale talenten te ontwikkelen. Haar talentontwikkelingsprogramma omvat regionale en lokale evenementen die voor kinderen en jongeren goed toegankelijk zijn. Het Concours houdt in haar werkwijze rekening met de aard van de doelgroep. Voor kinderen van 12 tot 21 jaar wil zij het maken van bijzondere muziek en jazz stimuleren evenals het componeren ervan. Daarnaast is er de Muziekwedstrijd (voorheen Prinses Christina Junior Concours) die zich richt op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De concoursen (klassiek, jazz en compositie) vinden plaats volgens een kindvriendelijke formule en omvatten stimulerende nevenactiviteiten, zoals cursussen voor podiumpresentatie, het verminderen van podiumangst en etiquette, en een scala aan optredens in binnen- en buitenland. De rijdende concertzaal, de Classic Express, functioneert als podium en ontmoetingsplaats voor duizenden basisschoolkinderen en ruim honderd jonge muzikanten vanaf 12 jaar die daar met jong publiek leren omgaan. Deelnemers aan de concoursen krijgen desgevraagd studieadviezen, hulp bij het vinden van muziekinstrumenten en ondersteuning bij het verkrijgen van financiële hulp voor muzieklessen. Verder krijgen de meest getalenteerde deelnemers podiumervaring aangeboden.