NOWHERE

Nowhere is een artistieke vrijplaats voor jonge mensen die hun talent voor kunst en cultuur willen ontwikkelen. Hieruit is Poetry Circle Nowhere voortgekomen, een landelijk netwerk voor jonge, schrijvende performers en performende schrijvers van 15 tot 25 jaar. De activiteiten binnen Poetry Circle zijn gericht op de ontwikkeling van talent en identiteit binnen het genre spoken word. Nowhere wil dit bereiken door jonge mensen te inspireren om zich als schrijvende performer binnen een Poetry Circle te ontwikkelen, hen podia te bieden en een landelijk netwerk te vormen om kennis te delen, uitwisseling te bevorderen en zichtbaarheid te vergroten. Uiteindelijk wil Nowhere dat toptalent de mogelijkheid krijgt zich als zelfstandig maker te manifesteren en aansluiting te vinden bij het reguliere theater-, muziek-, literair en festivalcircuit en eventueel ook het kunstvakonderwijs.

De talenten werken binnen Poetry Circle met zelfgeschreven teksten, waarbij persoonlijke ervaringen het uitgangspunt vormen. Behalve artistieke vrijplaats wil Poetry Circle ook een plek zijn waar talenten bezig zijn met wie ze zijn en wat ze willen zeggen. Ze krijgen verschillende lessen aangeboden en de kans om te performen; zo leren ze niet alleen van professionals, maar ook van elkaar.