Rotterdams Wijktheater - ICAF

Het Rotterdams Wijktheater organiseert het driejaarlijks meerdaagse International Community Arts Festival (ICAF), waarbij community kunstenaars uit alle windstreken met elkaars ideeën, werkwijzen en producten kennismaken en elkaar inspireren. Community-kunstenaars plaatsen zichzelf en hun kunst midden in de samenleving. Zij delen het maakproces van hun werk met mensen die zelden of nooit actief bij kunst betrokken worden. Op deze manier vindt een waardevolle dialoog plaats die verder gaat dan terloopse gesprekken. Naast kennisuitwisseling biedt ICAF een gevarieerd programma met spraakmakende, kwalitatieve presentaties voor een algemeen publiek, waarbij ze nadrukkelijk ook toeschouwers werft die niet of nauwelijks kunstactiviteiten bezoeken.

Een belangrijk onderdeel van de periode tussen de festivals is de jaarlijkse ICAF Summer School. Hier ontwikkelt de organisatie op basis van duurzame samenwerking met buitenlandse community-kunstenaars materiaal voor het volgende festival.