Don't Hit Mama

Stichting Don’t Hit Mama (hierna DHM) vraagt subsidie aan voor het onderdeel Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020.

DHM werkt met jonge talenten op de grens van urban culture en kunst. Ze brengt dans van de straat in het theater, zoals undergroundhiphop, housedance en Afro-Amerikaanse danstradities, en andere sociale dansvormen. Haar werkwijze is gebaseerd op het informele en niet-hiërarchische leerprincipe ‘Each One Teach One’, waarbij maken, dansen en doceren zoveel mogelijk worden verenigd.

DHM traint en coacht jonge talenten, autodidact of formeel getraind, op verschillende niveaus als danstrainer, uitvoerend danser of potentiële maker. Er zijn de volgende talentontwikkelingstrajecten:

- De Samenscholing: een intern leerwerktraject van anderhalf jaar voor jonge danstalenten (15-24 jaar). Het traject omvat een combinatie van training, masterclasses, deelname aan Clubevents en reflectie.

- Nieuwe generatie dance practitioners; jaarlijks ontwikkeltraject voor twee talentvolle makers met een overduidelijke potentie om het professionele werkveld te betreden, met aandacht voor zakelijke, cultuurpolitieke en interdisciplinaire aspecten.

- Lokale dansers: traject voor beginnende talenten (15-24 jaar) om in vijf Clubevents voorstellingen mee te dansen.

- Workshops & trainingen.

- Studio Don’t Hit Mama: een nieuw concept gebaseerd op het Clubevent, waarin vijf talenten uit het interne leertraject en twee makers een dagdeel werken met 40 tot 60 personen.

De verschillende trajecten komen samen in voorstellingen, de Clubevents, die gelden als Mobiel Laboratorium. De makers die een ontwikkeltraject volgen, trainen de samenscholers en creëren eigen werk. De professionele dansers, samenscholers en lokale dansers voeden elkaar. Daarnaast is er aandacht voor publieksparticipatie en de ontwikkeling van nieuwe dansvocabulaires.

DHM werft de deelnemers vooral via het eigen netwerk dat onder meer bestaat uit dansscholen, kunstvakopleidingen, collega-ontwikkelaars, sociale-mediaplatforms en mond-tot-mondreclame. De doelgroep is divers in leeftijd, herkomst en dansniveau.

DHM wil het personeelsbestand uitbreiden met een contentmanager voor een nieuw op te zetten digitaal platform. Dit platform moet DHM meer gezicht geven als talentontwikkelaar en tegelijkertijd fungeren als sociale site voor de (inter)nationale community rond Don’t Hit Mama. De organisatie ontwikkelt het concept hiervoor in 2017.

DHM ontvangt € 150.000,- per jaar subsidie van het Fonds voor haar activiteiten.