WMC Kerkrade

WMC Kerkrade organiseer het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours met diverse wedstrijden voor amateurblaasorkesten. Daarnaast organiseert WMC festivals en projecten voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de internationale blaasmuziek. Tijdens het Wereld Concours zijn er concertwedstrijden, mars-, marsparade en showwedstrijden en een dirigentenwedstrijd. In alle wedstrijdonderdelen speelt naast ieders individuele muzikale ontwikkeling ook de ontwikkeling van het repertoire een belangrijke rol. In de uitgebreide concertcyclus brengt WMC professionele musici en toptalent uit alle delen van de wereld samen op het concertpodium. De top van de beroepspraktijk demonstreert nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast brengt WMC nationaal en internationaal toptalent samen op het WMC-podium in een uitwisselingsprogramma van nationale en regionale jeugdorkesten, onderdeel van het Young Generation-project. In het concertprogramma is ruim aandacht voor cross-overs, zowel met andere muziek- en dansgenres als met literatuur en beeldende kunst. WMC streeft ernaar het Olympia voor de blaasmuzieksector te zijn en wil een belangrijke invloed uitoefenen op de nationale en internationale ontwikkeling van de sector en deze waar nodig nieuwe impulsen geven. Haar activiteiten richten zich wereldwijd zowel op de actieve beoefenaars van de blaasmuziek als op het bereiken van een zo breed mogelijk internationaal publiek van alle leeftijden.