DOX

DOX verbindt jonge mensen met elkaar en biedt hen een professionele context waarbinnen zij theater kunnen maken voor een jong publiek. Het doel is getalenteerde jongeren te begeleiden en te stimuleren, zodat zij daarna kunnen doorstromen naar de kunstvakopleidingen, de praktijk of DOX zelf. Alles is erop gericht de talenten te ontwikkelen tot sterke en zelfbewuste burgers, die met passie hun ambities kunnen verwezenlijken. DOX verwezenlijkt dit via een getrapt programma, bestaande uit de onderdelen outreach (scouten van talent), playground en productie. DOX biedt samen met Nowhere ook masterclasses, vrije trainingen en een wekelijks poetry-slamatelier aan.

Bij de parttime talentontwikkelingsprogramma’s is jaarlijks plaats voor minimaal vijftig jongeren. Daarnaast krijgen jaarlijks gemiddeld tien talenten een fulltime vervolgtraject. Elke deelnemer krijgt advies en begeleiding op maat. In vervolg op de talentontwikkelingsfase organiseert DOX een groot aantal reizende producties voor oud-deelnemers.