Kunstbende

Kunstbende wil zoveel mogelijk jongeren (13-18 jaar) in Nederland stimuleren om hun artistieke talent te ontdekken en ontwikkelen. Haar talentontwikkelingstraject is gericht op eigenheid, originaliteit, positieve feedback en uitdaging. Kunstbende heeft een regionaal en een landelijk traject, waarbij het eerste is gericht op brede actieve cultuurparticipatie van Nederlandse jongeren om zo een brede kweekvijver te creëren in de keten van talentontwikkeling. In het landelijke traject zoekt Kunstbende verdieping met de verdere ontwikkeling en rijping van talent door jongeren goede coaching en een veilige omgeving te bieden. Kunstbende organiseert workshops en wedstrijden in heel Nederland waarbij jongeren zich ontwikkelen en podiumervaring opdoen in de categorieën dans, DJ, expo, fashion, film, muziek, taal en theater. Daarbij biedt ze coaching op maat en realiseert ze podiumplekken op verschillende festivals en zoekt ze aansluiting met de industrie en het kunstvakonderwijs.

Kunstbende weet jongeren in alle lagen van de bevolking en binnen alle kunstdisciplines aan te spreken en te enthousiasmeren en doet dit gedeeltelijk door voor iedere editie aansprekende en kundige juryleden en coaches aan zich te verbinden. Winnaars krijgen een uitgebreid traject waarbij ze kunnen proeven van het professionele bestaan door onder begeleiding een kleine productie voor te bereiden voor een mainstage binnen hun vakgebied.