Ricciotti Ensemble

Vanuit haar missie muziek te maken overal en voor iedereen geeft het Ricciotti uitvoeringen op plaatsen die niet als concertpodia worden gezien in diverse stijlen muziek. Het Ensemble speelt voor een divers publiek en zoekt dit actief op op plekken waar mensen wonen, werken of recreëren. Ricciotti combineert talentontwikkeling en de muzikale orkestpraktijk met een sociaal-maatschappelijke functie. Het talentontwikkelingstraject is bedoeld voor amateurs en conservatoriumstudenten met een minimumleeftijd van 18 jaar en is gericht op de muzikaal-technische ontwikkeling en bredere artistiek-sociale ontwikkeling van de orkestleden. Ook zijn er aanvullende workshops voor podiumpresentatie en publiekscontact, stages in samenwerking met vakopleidingen en compositie- en arrangeeropdrachten. Naast ondersteuning van (artistieke) staf, workshopleiders en repetitoren is er onderlinge coaching door leden en oud-leden.