Nederlandse Vioolconcoursen

Vioolconcoursen wil viooltalent ontdekken, stimuleren en laten excelleren. Daartoe organiseert ze Het Nederlandse Vioolconcours (HNV), een tweejaarlijkse wedstrijd voor viooltalent van 6 tot 26 jaar. Deze bestaat uit een concours voor drie leeftijdscategorieën, de Showcase viooltalent en educatieve en festivalactiviteiten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die het plezier in vioolspelen en samenspelen bevorderen en die de organisatie vanaf 2017 bundelt in de Nederlandse Viooldagen. Elk even jaar is er een concours en in de oneven jaren een festivalweekend met samenspelactiviteiten, presentaties en workshops.

Per editie doen er ongeveer tachtig à negentig violisten mee. Het Nederlandse Vioolconcours ondersteunt de prijswinnaars en deelnemers voor, na en tijdens het concours met het programma Talentsupport. Ze krijgen masterclasses, workshops, coaching en begeleiding. Ook krijgen alle prijswinnaars een aantal concerten in Nederland en soms daarbuiten, om meer podiumervaring op te doen.

In 2017 en 2019 vinden de Nederlandse Viooldagen plaats, een festivalweekend met optredens van prijswinnaars van het Vioolconcours én andere concoursen. Aanvullend op de reguliere lespraktijk zijn er workshops voor violisten tot 26 jaar, met onderwerpen als kennismaking met improvisatie en de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, een cadens leren schrijven, een cross-overprogramma maken en leren presenteren op het podium. Ook zijn er activiteiten om het samenspel te bevorderen, zoals het spelen in een strijkorkest en in een korte tijd samen een werk instuderen. Er zijn presentaties van de workshops en het samenspel, gekoppeld aan concerten van grote vioolsterren.