de Gasten

DEGASTEN - voorheen (2003-2013) Jong RAST - heeft als doel zoveel mogelijk jongeren (12-25 jaar) de kans te geven om hun theatertalenten te ontwikkelen. Zij doen dit a.d.h.v. productiegroepen, performancegroepen of trainingsgroepen die kunnen leiden tot vervolgtrajecten, het kunstvakonderwijs of het (semi)professionele werkveld. DEGASTEN organiseert activiteiten in alle fasen van talentontwikkeling: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en excelleren. Het kennismaken vindt vooral binnen het voortgezet onderwijs en mbo plaats. Met een stappenplan begeleidt DEGASTEN jongeren in het ontwikkelen van hun talent en maakt ze hen bekend met alle facetten van theater. Ze begeleidt jaarlijks 70 jongeren binnen haar groepen en geeft wekelijks training aan twee groepen - bij Nowhere in Amsterdam-Oost, bij de Meervaart Studio in Amsterdam-West en vanaf 2016 in Amsterdam-Noord.

Binnen het jongerentheater heeft DEGASTEN met een herkenbare artistieke signatuur haar eigen plek in de keten van talentontwikkeling ingenomen en bereikt zij een zeer diverse groep jongeren met (cultureel) uiteenlopende achtergronden.