EINDE

Kunst-Stichting Halo fungeert in deze aanvraag als penvoerder, en ondersteunt Toneelvereniging Nooit Te Laat en samenwerkingspartner Prins te Paard op organisatorisch vlak. Toneelvereniging Nooit Te Laat wil samen met professionele locatietheatergroep Prins te Paard een locatievoorstelling maken over het oude dorpshuis van het dorp Rutten, dat gesloopt gaat worden, en waarvoor een nieuwe Multi Functionele Accommodatie. Met de productie beoogt de aanvrager de Volwassenen te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling; en expertise over het opzetten en draaien van dit soort kleinschalige initiatieven binnen een plattelandsgemeente te ontwikkelen en delen.