Waardevol Wonen, kunst, cultuur en wetenschap in en rond Château Bleu

Aanvrager, Coöperatieve Vereniging Château Bleu, is een serviceflat in Den Haag waar grotendeels, maar niet uitsluitend, gepensioneerden in verblijven. Veel bewoners hebben - volgens het projectplan - hun sporen verdiend in de wereld van onderwijs, cultuur of wetenschap. Uit de behoefte van de bewoners om te komen tot revitalisering, kennisdeling en culturele inspiratie is het project 'Waardevol Wonen' ontstaan. Het project bestaat uit vier evenementen, die ook in het kader van het vijftigjarig jubileum van Château Bleu worden georganiseerd. De bewoners, leden van twee wijkverenigingen en de leden van drie culturele verenigingen kunnen actief deelnemen aan een symposium over experimentele woonvormen, een teken- en schilder experiment, poëzie- vertalersoefeningen, een themamarkt en diverse andere activiteiten, De bewoners / organisatoren streven er naar deze evenementen duurzaam voort te kunnen zetten in de vorm van een 'Château Bleu Academie', waarin bewoners hun kennis en vaardigheden kunnen delen met buurtgenoten en culturele verenigingen in de vorm van faculteiten en vakgroepen. Op den duur willen de bewoners het format doorontwikkelen met als doel het ook beschikbaar te stellen voor de revitalisatie van andere serviceflats en woningbouwcorporaties.