Vacatures

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Onder het motto ‘Cultuur. Jij maakt het’ wil het Fonds de komende jaren bijdragen aan meer diversiteit en zo aan een gelijk speelveld voor iedereen om mee te doen en zich verder te ontwikkelen. Zowel binnen school als in de vrije tijd.

Huidige vacatures:

Leden Raad van Toezicht

Vanwege het recente aftreden van twee leden zijn we op zoek naar twee nieuwe Raad van Toezicht-leden. De RvT komt vijfmaal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering en twee- tot viermaal per jaar voor bijzondere bijeenkomsten.

Programmaleiders (fulltime)

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en de strategie van één van de drie programma’s uit ons beleidsplan. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega's.