Onze missie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Waarom doen we dit? Cultuur. Jíj maakt het.

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.

Wat is cultuurparticipatie?

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld zelf een beat produceren of op de planken staan, met oude ambachten de mooiste producten maken of met je klas een orkest vormen.

Feiten

  • Ruim 6,4 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief in hun vrije tijd.
  • Ruim 80% van de beoefenaars is het hele jaar actief: de meeste (bijna) elke week.

Wat doen we?

Visie
Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving.

Missie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Waarden
Dit alles doen we op een heldere manier, met betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk.

  • Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Van Zeeland tot Groningen. Van klein tot groot. Dwars door alle disciplines heen.
  • We werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.
  • We verbinden mensen en organisaties offline en online.
  • Met persoonlijke verhalen brengen we de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven.

Drie programma's

In de periode 2017-2020 bundelen we onze activiteiten in drie programma’s :

Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd
Bijdragen aan het toegankelijk maken van goed cultuuronderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs en het vmbo.

Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om ieder kind te bereiken. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. We doen dit door de verbinding tussen scholen en hun culturele omgeving te stimuleren. En door de deskundigheid van (aankomende) leerkrachten te bevorderen.

Innovatie in Cultuur, Maak het mee
Bijdragen aan een samenleving waarin mensen op verschillende niveaus hun creativiteit kunnen ontwikkelen.

Ruim 6 miljoen Nederlanders doen aan cultuurparticipatie. Voor iedereen moet er toegankelijk en passend aanbod zijn. Ook voor mensen voor wie cultuur maken niet vanzelfsprekend is. Van een eerste kennismaking met cultuur tot verdieping en talentontwikkeling. De manier waarop mensen cultuur willen maken verandert. Onderscheid in bijvoorbeeld disciplines en professional of amateur is niet meer even vanzelfsprekend. Het Fonds stimuleert de energie en innovatie onder cultuurmakers die inspelen op deze veranderende behoeften.

Cultuur maakt iedereen zichtbaar
Zichtbaar maken en delen van bijzondere initiatieven en verhalen.

In het programma Cultuur maakt iedereen zichtbaar geven we het moois dat wij als Fonds ondersteunen een podium. Op nationale en internationale schaal maken we de kracht van cultuur zichtbaar in persoonlijke verhalen. Zo draagt het Fonds bij aan het vergroten van de maatschappelijke waardering en het draagvlak voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Waarom verhalen? Verhalen zijn herkenbaar en spreken tot de verbeelding. Een krachtige manier om een boodschap over te brengen.

Wie zijn wij?

Vanuit een gemeenschappelijke visie zijn het onze mensen die het Fonds kleur geven. Met een team van zo’n 30 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoer van onze programma’s. Onze inhoudelijke kennis en passie is vertrekpunt bij alles wat we doen. We zijn betrokken bij de mensen met wie en voor wie we werken.

Wanneer we niet aan het werk zijn maken we graag cultuur. In het weekend vind je ons bij theatersportwedstrijden en in de opnamestudio. Exposeren we onze eerste beelden of illusteren we pyamadasjes. We fotograferen streetart en dansen stiekem in de huiskamer.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van onze subsdieregelingen, tips, berichten en interviews met mensen uit het veld ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.