nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Onze missie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Onze opdracht

Als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben we een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. Door ons te richten op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs, bevorderen we cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is.

Onze ambitie

Bijdragen aan gelijke kansen voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur, manieren van maken en samenwerken. Zodat iedereen zich welkom voelt om mee te maken en te doen.

Waarom doen we dit? Cultuur. Jíj maakt het.

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

We zijn en worden allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Van Zeeland tot Groningen. Van Aruba tot St. Eustatius. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.

 

‘Cultuur is wat mensen maken en doen. Met hoofd, hart én handen’

Wat is cultuurparticipatie?

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Door je te uiten, maak je jezelf zichtbaar of hoorbaar voor anderen. Door bijvoorbeeld gitaar te spelen, street art te maken, het doorgeven van verhalen of tradities of samen met een crew op straat te breaken. Kinderen leren zowel binnen als buiten school door en over cultuur. Hoe divers de verschijningsvormen ook zijn, ze hebben één ding gemeen: mensen beleven cultuur niet passief. Ze doen, ontwikkelen en maken.

Feiten

Ruim 6,4 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief in hun vrije tijd.

Ruim 80% van de beoefenaars is het hele jaar actief: de meeste (bijna) elke week.

Visie

Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur is als zuurstof. Een samenleving kan niet zonder. Cultuur vormt ons. Raakt ons. Verwondert ons. Stelt ons in staat onszelf te ontplooien en mee te doen. Door verbeelding de wereld om ons heen beter te begrijpen en mede vorm te geven. Cultuur maken geeft plezier en brengt mensen samen. Maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Cultuur prikkelt onze creativiteit. Door zelf cultuur te maken, geven mensen vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Meedoen aan cultuur heeft bovendien een positieve uitwerking op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Cultuur. Jij maakt het. Wij maken mogelijk

Zo werken we

 • We stimuleren vernieuwing --met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken.
 • We doen het samen--we werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.
 • We delen kennis en verbinden initiatieven--we verbinden mensen en organisaties offline en online.
 • We zijn supporter van cultuurmakers en mogelijkmakers--met persoonlijke verhalen brengen we de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven.

Hier maken we werk van

In de periode 2021- 2024 bundelen we onze activiteiten in drie programma’s :

1.       Maak het grenzeloos

Vernieuwen van het cultuur (leren) maken en het verbinden van makers en disciplines, door:

 • Stimuleren uitwisseling makers
 • Stimuleren vernieuwing
 • Ondersteunen kunstfestivals
 • Ondersteunen internationale projecten

2.       Vind elkaar in cultuur

Verlagen van drempels voor cultuurmaken en stimuleren van een eigentijdse beoefening, door:

 • Stimuleren van ‘Huizen van dorp en stad’
 • Stimuleren erfgoedparticipatie
 • Ondersteunen erfgoedmanifestaties
 • Uitvoeren programma Cultuurparticipatie

3.       Maakplaats voor cultuur

Stimuleren van cultuuronderwijs en talentontwikkeling, door:

 • Uitvoeren programma Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Stimuleren aanbod dat aansluit op vraag jongeren
 • Stimuleren van vernieuwing cultuureducatie
 • Ondersteunen talentontwikkelaars
 • Ondersteunen talentontwikkeling in de regio en in informele circuits

Zo doen we dat

 • We maken het verschil voor mensen
 • We maken verbinding
 • We maken ruimte voor verbetering
 • We maken zichtbaar wat we doen en bereiken

Dit alles doen we vanuit betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk. We werken vanuit de vijf waarden:

INCLUSIEF | LEF | LAAGDREMPELIG | BETROKKEN | VERBINDEND

Wie zijn wij?

Vanuit een gemeenschappelijke visie zijn het onze mensen die het Fonds kleur en een veelvormige stem geven. Met een team van zo’n 45 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoer van onze programma’s. Onze inhoudelijke kennis en passie is vertrekpunt bij alles wat we doen. We zijn betrokken bij de mensen met wie en voor wie we werken.

Wanneer we niet aan het werk zijn maken we graag cultuur. In het weekend vind je ons bij theatersportwedstrijden en in de opnamestudio. Exposeren we onze eerste beelden of illustreren we pyjamadasjes. We fotograferen streetart en dansen stiekem in de huiskamer.